Skånebilder - Sydvästra Skåne

Utflykter i kommunerna i Sydvästra Skåne:
Burlöv, Kävlinge, Lund, Lomma, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge.

Under Utflykter i menyn finns länkar till alla bilder och beskrivningar av platser. '....' efter en plats betyder att jag har flera utflykter beskrivna under den platsens sida. >plats är en direktlänkar till några av de platserna som är beskrivna under en sådan sida.

Utflykter:
Abusadalen - öster om Södra Sandby är en skogsbevuxen bäckdalgång med en mäktig gammal vresbok.
Alkärret - litet naturreservat strax norr om Lomma. Där finns olika sorters miljöer. Alskog på fuktig mark, med öppet vatten och igenväxta våtmarker.
Alnarpsparken - en oas i det öppna åkerlandskapet mellan Malmö och Lund
Arriesjön - gammal grustäkt som gjorts om till strövområde med en liten sjö.
Askebacken - norr om Torups slott. På backen finns lämningar av en borg, föregångaren till dagens Torups slott. Byggdes någon gång på 1300 talet, förstördes under det danska inbördeskriget grevefejden 1534-36.
Barsebäckshamn - är ett gammalt fiskeläge, där yrkesfisket har försvunnit. Nu en populär småbåtshamn och badplats.
Billebjer - är ett litet naturreservat öster om Lund som mest besöks för sitt bad i gammalt stenbrott och sin utsikt från en klippa.
Bjällerups kyrka - med anor från 1100-talet. En välbevarad kyrka. I kyrkan verkade prästen Henric Schartau. I taket finns kalkmålningar från sen medeltid.
Blå Caféet - söder om Lomma är en lunchrestaurang och café med utsikt mot Öresund. Strandpromenad till Lomma.
Boijsens dammar - fem dammar, fyra före detta fiskedammar och en naturlig, i norra delen av Skrylleområdet. I två växer röd näckros.
Bolmers högar - två gravhögar från bronsåldern (ca 1800-1300 f.Kr.) invid vägen öster om Vellinge förbi Mellan-Grevie. Ligger på en svag höjd, från högarna har man en vidsträckt utsikt över Söderslätt.
Borelund - är ett naturreservat i södra Skrylleområdet, mellan Dalby och Torna Hällestad, med orkidérika kalkkärr, och även med en del andra växter.
Borgeby slott - vid Lödde å med anor från tidig medeltid. Porttorn från 1200-talet. Stallbyggnader från 1700-tal. Museum över konstnären Ernst Norlind.
Borravallen - är en trolig fornborg på en halvö vid nordöstra delen av Börringesjön. Kanske den bara var en tillflyktsborg vid oroliga tider. Det som syns idag är en ca en kilometer lång jordvall
Bärnstensmuseet - i Kämpinge. Med utställningar om och med bärnsten, strandfynd, arkeologiska fynd. Butik med försäljning av bärnstenssmycken.
Börringe kyrkoruin - Kyrkan byggdes på 1100 talet. Den revs efter sammanslagningen av Norra Börringe och Lemmeströ. I dag återstår några tjock stenmurar. I marken, där det var mitt i långhuset, ligger en gravsten, Anno 1587.
Dalby kyrka - Heligkorskyrkan i Dalby är Nordens äldsta bevarade stenkyrka, grundad 1060 som domkyrka då Dalby blev ett stift i Danmark.
Dalby Västermark - åkermark som är ett naturreservat, där ingen konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel använts. Därför en förekomst av en åkerogräsflora.
Danshögarna - stenkammargravar och en långdös vid Rinnebäck i Kävlinge.
Degebergahus - söder om Häckebergasjön. Västra delen är en risig skog. Östra delen åkermark med skogsholme, och en bokskog med ett kärr. Gamla träd. Reservatet är mest för mossa, lavar och småkryp.
Dösjebro - en stenvalvsbro över Saxån. På två mittstenar finns texter som brobyggaren lät rista, den ena att bron är byggd av BroByggaren Hans Nilsson år 1770, den andra syftar på slaget vid Dösjebro som stod 1181.
Ekeberga - naturreservat utanför Södra Sandby. Artrika betesmarker, en före detta grustäkt, en ädellövskog, en gammal tomt.
Eksholmssjön - utmed vägen mellan Holmeja och Sturup. Sjöns omgivning präglas av vackra skogar och skogskärr.
Falsterbo strand - vandring på sandstranden mellan en medeltida slottsruin och ett fågelskyddsområde.
Falsterbohus - slottsruin i Falsterbo. Storhetstiden var på 1300-talet. Här tog drottning Margareta emot sändebud från andra länder. Hennes son Olof avled här 1387. Revs 1596.
Falsterbokanalen - byggd under andra världskriget då tyskarna minerat farvattnen utanför Falsterbonäset. Vid kanalen finns många bunkrar och hinder från försvarsanläggningen Per Albinlinjen.
Falsterbonäset .... - den sydvästra utposten mot Öresund.
Fiskboden - fiskrestaurang och fiskbutik i Lomma.
Flommen - vid Skanör med sanddyner, laguner, våtmarker och betesmarker.
Flackarps ödekyrkogård - Flackarps 1100-tals kyrka söder om Lund revs 1865. Idag finns en klockstapel med kyrkans klocka, ett träkors, en minneslund och en del gamla gravstenar.
Fågelsångsdalen - ett litet naturreservat med en bäckravin och lövskog vid Södra Sandby.
Galgbacken - strax utanför Stora Harrie ä ett gravfält med megalitiska gravar. Platsen har använts som avrättningsplats, därav namnet.
Gavelsbjer - 3.5 ha litet naturreservat vid Arrie, består av en 25 meter hög platåformad moränkulle. Utsikt över omgivande slättlandskap.
Gillhög - är en välbevarad gånggrift från yngre stenåldern utmed vägen mellan Löddeköpinge och Barsebäckshamn.
Glorias äppelgård - äppelodling strax norr om Lund. Butik och café med produkter baserade på äpplen.
Grönalund - med ramslök och en gång en populär nöjesplats norr om Anderslöv.
Gårdstånga våtmark - anlagda dammar utmed Kävlingeån på bägge sidor om E22an. En hel del fågel och skridskobana på vintern.
Hardeberga kyrka - vars äldsta delar är från 1100- eller 1200-talet. På långhusets norra vägg är en runinskrift från 1300-talet.
Hardeberga stenbrott - på spaning efter Berguv i Hardeberga stenbrott under en senvintervandring Dalby - Billebjer - Hardeberga - Lund.
Hofterupsdösen - strax öster om Hofterups kyrka är en stenkammargrav från yngre stenåldern.
Hunneröds mosse - ett våtmarksområde mellan Svedala och Skurup. Här finns den sällsynta fjärilen alkonblåvingen och klockgentiana som fjärilen är beroende av.
Husarahagen - är ett naturreservat söder om Häckebergasjön med lövskog, med en hel del gamla träd. Kronprinsens husarregemente gick på sommarbete i området under 1800-talet, därav namnet.
Hyby backar - vid Hyby erbjuder höga och mjuka kullar, med vidsträckta utsikter över slättlandskapet i sydvästra Skåne.
Hyby gamla kyrka - uppfördes i slutet av 1100-talet. Takmålningar från 1400-talet av en som kallas Harriemästaren.
Häckeberga kvarn - vid Höjeå utanför Genarp är resterna av en kvarn omnämnd första gången 1624. Består idag av flera husgrunder och en stensatt vattenränna.
Häckebergasjön - sydost om Genarp. Går bra att vandra runt sjön, vacker omgivning med bokskog, öppna marker, rik på hjortdjur. På en udde ligger Häckeberga slott.
Hällestads kyrka - är känd för sina kalkmålningar som täcker stora av innertaket och skildrar passionshistorien. Den som har målat dem har daterat dem med 1460.
Hällestadstenarna - på Torna Hällestads kyrka är tre runstenar inmurade på dess östra sida.
Högebjer - är en höjd med omgivande enefälader mellan Knivsåsen och väg 11, öster om Dalby. Intill är ett stenbrott. Från krönet av Högebjär har man utsikt söderut mot Romeleklint. Backsippor på våren.
Jakriborg - är ett bostadsområde som ligger ute på 'landet' i Hjärup mellan Lund och Malmö. Husen är byggda i medeltida stil. Mina ögon tycker om variationerna i bebyggelsen och färgerna.
Järavallen - strövområde norr om Barsebäck.
Järavallen - Häljarp - en vandring 6 km på Skåneledens Öresundsled.
Karaby backar - vid Västra Karaby kyrka strax väster om Kävlinge, är ett fornminne i dubbel bemärkelse. Skapade av istidens isälvar i forntiden, och på dem begravde man sina döda under bronsåldern.
Jättegraven - mellan Klågerup och Bara är en gånggrift i en hög, med en utsikt över fälten. Ingången ligger i öster, i gången och kammarens mitt finns nedfallna takblock.
Katrinetorp - gård i söddra Malmö med park och trädgård. Utställningar, mässor (bl.a. julmarknad), café.
Klockarelyckan - är på förslag att bli ett naturreservat. Det beslutades redan 2017 men beslutet glömdes bort. Nu är det på gång igen. Består av betad fäladsmark. Intressantast lär vara några få kvadratmeter med hundratals jungfru Marie nycklar.
Krankesjön - fågelsjön öster om Lund.
Krutladan - jag letar efter en rest sten och en skeppssättning som ska finnas omedelbart norr om gården Krutladan väster om Veberöd.
Kulturforum Esarp - där det i den gamla skolan finns Kulturforum Esarp. På ovanvåningen är ett skolmuseum och den lokale konstnären Theodor Jönssons konstnärshem bevarat som det var han när lämnade det. Ibland finns konstutställning bottenvåningen.
Kungsbacken - en kulle med utsikt, som det funnits en borg på.
Kungsmarken - naturreservat med golfbana, fornminnen, och flora.
Kämpestenarna - två stora stenblock i Lilla Harrie vid vägen till Bösmöllan. De är resterna av en domarring. På stenblocken är flera skålgropar.
Körsbärsdalen - söder om Veberöd är en gammal betesmark med en bäckdalgång, enar och sötkörsbär (fågelbär). Praktfullt när körsbärsträden blommar.
Lemmeströ kyrkoruin - Kyrkan byggdes omkring år 1200, helt i tegel. Senare byggdes torn och vapenhus av gråsten. På 1700 talet var kyrkan i dåligt skick. Ny kyrka byggdes i Börringe, och Lemmeströ kyrka raserades. Idag återstår en del av tornet och rester av vapenhuset.
Lernacken - en kustvandring Bunkeflostrand (strandängar) - Lernacken (Öresundsbron) - Limhamn.
Lilla Beddinge gamla kyrkogård - norr om Beddingestrand. Kyrkan revs när den nya byggdes längre söderut runt 1880. Kvar finns en ödekyrkogård. På gravarna är årtal från 17- och 1800 talen. Några spår av kyrkan finns inte.
Lilla Isie gamla kyrkogård - öster om Trelleborg. En lindhäck visar konturerna av hur den medeltida kyrkan låg. Söder om kyrkan är en del gamla gravstenar kvar, svåra att tyda då de utsatts för väder och vind.
Limhamns kalkbrott - där det bröts kalk 1866 till 1994. Det är normalt stängt för allmänheten. Nedlagt och nu ett naturreservat som skall utvecklas för sig själv. Kalken bildades av små havslevande djur, bryozoer, för 60 miljoner år sedan.
Lindholmen - i början av 1300-talet byggdes en borg vid Börringesjöns nordvästra strand. På drottning Margaretas tid omkring 1400 en betydande plats. Idag återstår en kulle.
Linnebjer - ett litet naturreservat nordost om Lund. Domineras av ek och hassel, men även en del lind. I ett hörn finns ett bestånd med bok. I gläntor bedrivs slåtter, och en rik flora har bevarats.
Ljunghusens strandbad - östra delen av Falsterbonäset södra strand. Sandstränder och dyner. Östra delen är populärt för bad och friluftsliv. Västerut är en lagun och sandrevelsystem.
Lomma östra dammen - vattenfylld gammal lertäkt, maturreservat, ornitologiskt intressant, och fiskedamm.
Lund .... - lärdomsstaden framför andra.
Lundåkrabukten - kustvandring från Barsebäck strandbad till Järavallen. Med vass, tång, golfbana, strandängar, fågelplattform. Tillbaka på Littorinavallen.
Långa bryggan - i Bjärred är en 500 meter lång brygga med kallbadhus och restaurang.
Löddeåns mynning - är ett naturreservat på kustområdet mellan Vikhög och Bjärred.
Malmö... - skånes största stad.
Malmö akvarium - på Malmöhus. Med bland annat korallrev, tropisk regnskog, svensk insjö.
Malmö: Ubåten U3 - på tekniska museet i Malmö. Sjösatt 1942 under andra världskriget. Upplev hur det känns att leva på en ubåt. Inget för den med cellskräck.
Manhögarna - väster om Löddeköpinge, en av högarna är 25 meter i diameter och har en gånggrift där takblocken är borta förutom det vid griftens ingång.
Måkläppen - är en sandrevel och naturreservat vid Falsterbo med tillträdesförbud större delen av året. Känt för sin sälkoloni och fågelliv.
Månstorps gavlar - borg byggd 1540-47 omgiven av vallgrav. Förstördes av danskarna vid ett angrepp 1678. Idag återstår yttermurar och en del av vallgraven. Restaurerades under 1900-talet.
Möllegården kultur - i Åkarp med butik, utställningar (bl.a. del av Weibulls dock- och dräktsamling), och kafé.
Norra kyrkogården - i Trelleborg. På kyrkogården är gravar med tyska soldater som dog på svensk mark under andra världskriget. Under första världskriget utväxlades krigsfångar i Trelleborg, invalidmonumentet står på en gravkulle med avlidna krigsfångar.
Risen - strax söder om Genarp. Det består av fäladsmarker, kärr, småvatten, och mellanliggande skogsklädda höjder.
Romeleklint - en klint 175 meter över havet på Romeleåsen. En gång med fin utsikt, nu omgiven av uppvuxen skog. Men också fina omgivningar med fäladsmark och vyer.
Romeleåsen ... - området runt åsen i sydvästra Skåne.
Sallerupsdammen - norr om Södra Sallerup, öster om Malmö är, några fiskedammar. Före detta kritbrott. Med hopp om att hitta fossiler.
Salviken - är viken mellan Barsebäck och Vikhög på Öresundskusten. Kuststräckan består av öppna betade strandmarker, och är avsatt som naturreservat. Fågellivet är rikt.
Skanörs borg - norr om Skanörs kyrka ligger resterna av den medeltida borgen. Uppförd under första halvan av 1200-talet som säte för den danske kungens fogde. Av borgens två våningars tegelhus, två vallgravar och en förborg återstår en kulle och den inre vallgraven.
Skoggårds ängar - öster om Häckebergasjön är en sedan länge torrlagd del av Häckebergsjön. Brukades förr med slåtter.
Skrylle ... - ströv- och motionsområde öster om Lund. Naturreservat, fälader, skogar, vresbokar.
Skåre skansar - byggdes upp på Karl XIIs order i början av 1700-talet, en del kan vara från 1600-tal, som försvar mot en invasion.
Soldattorpets mejeri - ett litet gårdsmejeri i Hyby med osttillverking på mjölk från trakten. I gårdsbutiken kan man provsmaka och köpa ostarna, och filbunke.
Stenbocksvallar - är en försvarsvall mot danskarna, som byggdes under 1710-talet. Mellan Sjöbobadet och Barsebäckshamn går en stig utmed kusten, förutom vid Tegelvik där man får gå inåt land förbi några hus.
Stora Harrie mosse - vid Kävlinge. Liten rest av en gång ett stort våtmarksområde. Kalkkärr med artrikt växtliv.
Stora stenen stranden - norr om Barsebäckshamn är en stenig strand med en stor sten vid Stenbocksvallar. Inte en bra badplats men lugnt och fridfullt trots närhet till en bra badplats. Ett smultronställe för mig.
Strandstråket - kuststräckan från Spillepengen i söder, genom Lomma och Bjärred, till Löddesnäs i norr
Stångby mosse - är beläget nordväst om Lund, och bestĺr Stångby mosse och Hoby backar. De södra delarna, Stångby mosse, består av kärrmarker. Från kärren rinner Hoby bäcken norrut genom dalgången vid Hoby backar.
Sularpskärret - naturreservat utmed cykelvägen mellan Lund och Södra Sandby, med en rik flora. På våren blommar majviva och smörboll. Sköts med bete och slåtter.
Särslövs kyrka - är uppförd på 1200-talet och har byggts till ändrats under åren. Det som utmärker kyrkan är de medeltida kalkmålningarna i koret av Harriemästaren. Föreställande åtta apostlar.
Södra Ugglarp - en av Skånes största och bäst välbevarade skeppssättningar ligger vid gården Södra Ugglarp strax väster om Veberöd.
Tegelvik - om en lättsam kustpromenad norrut från Barsebäckshamn, förbi och till 1700-tals försvarsanläggningen Stenbocksvallar.
Torup - slottet byggdes på 1530-talet, dagens utseende fick det i början av 1600-talet. Runt slottet är en vacker slottspark. Slottet och omgivningarna, Bokskogen, är ett populärt utflyktsmål.
Tottarps kyrka - är ursprungligen från 1100-talet men den är ombyggd ett antal gånger, den senaste från ca 1850 av C G Brunius.
Tullstorpsrunstenen - en vacker och unik runsten vid Tullstorps kyrka. 'Klibir och Åsa reste kummel dessa efter Ulf'.
Turestorpsö - borgruin på en udde i Havgårdssjön. På udden Turestorpsö ligger två kullar. På dem låg på medeltiden en borg.
Tvedöra - är ett vattenfyllt grustag för bad. Ligger vid avtaget mot Silvåkra på vägen mellan Södra Sandby och Torna Hällestad. Området var i början av 1800-talet militärt övingsområde, efter vilket en minnessten är rest.
Törringelund - är ett lövskogsområde i odlingslandskapet norr om Arrie, med gamla träd, på våren med rik flora. I norra delen är en restaurang och dansbana.
Vallby mosse - vid Kyrkheddinge är en dödisgrop som det brutits torv i och som vattenfyllts. Häck- och rastplats för en del fåglar.
Vallkärra kyrka - har sitt ursprung i slutet av 1100-talet. Den ligger vackert med utsikt västerut. En bred trappa leder ner till den senare delen av kyrkogården.
Veberöds ljung - naturreservat öster om Veberöd är naturbetesmarker med ståtliga ekar. Klingavälsån slingrar sig genom området.
Vismarlövsstenen - (Hyby stenen 1) står vid bygatan i Vismarlöv. Det är en runsten från 1000-talet, med en svårläst runslinga. En hjort och kors tyder på att den kan ha en kristen påverkan.
Vismarlövs väv & bagarstuga - gårdsbageri i Vismarlöv, mellan Klågerup och Genarp, med stenugnsbakat bröd, spettkakor, väveri och café.
Vomb .... - sjön och dess omgivningar öster om Lund.
Önneslövs fälad - vacker enefälad öster om Dalby. Med några kärr och dammar med fin flora.
Örtofta åpromenad - en kilometer lång åpromenad utmed Kävlingeån i Örtofta norr om Lund.
Östra Torps kalkugnar - norr om Smygehamn. I de kupolliknande ugnarna brändes kalk under cirka hundra år från mitten av 1800 talet. Intressant industrihistoria.

Romeleåsen ...

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009