Häckebergasjön
sydost om Genarp. Går bra att vandra runt sjön, vacker omgivning med bokskog, öppna marker, rik på hjortdjur. På en udde ligger Häckeberga slott.

18 oktober 2015
Kör den slingrande smala vägen förbi norra delen av Häckebergasjön. Tar höger förbi slottet. Parkerar på en parkering på östra sidan av vägen. Står redan flera bilar där. En disig dag. Höstfärgerna är diffusa. Följer stigen medurs utmed sjökanten.

Ett par rastar hunden. De vänder där stigen blir gyttjig vid sumpmarken söder om sjön. Broarna över tillflödena är hala av fukten. Höstprakt. Mountanbikecyklister far fram. Man får hoppa åt sidan. Stigen blir än mer dålig och gyttjig av dem.

Bättre genom bokskog. Ut på mindre väg kantad av stora ormbunkar. Ut på grusvägen väster om sjön. Följer den norrut. Efter ett hus in på stig i skogen.

Utmed sjön igen. Mellan staket mot betesmark och sjön. Norra delen av sjön gås på den smala vägen. Se upp för bilar. Slottet skymtar i söder. Kaffe vid sjökanten. Ett gäng joggare passerar på vägen.

Nedan är tre vandringar runt Häckebergasjön, de bör ses som en enhet. Jag upprepar inte alla saker i dagboken från hela rundvandringen.

28 oktober 2012: Runt hela sjön.
Tredje gången gillt. Idag har jag tid att i lugn takt gå runt hela sjön. Fantastiskt väder. Många andra har sökt sig till området. Parkeringarna är nästan fulla. Sjön ligger spegelblank. Jag går motsols, överlever den smala vägen norr om sjön. Går in på stigen utmed sjön. Möter en man som varit och fotograferat slottets spegling i sjön. Han är konstnär och ska göra en målning med slottet som motiv.  Passerar trädet som ramlat över stängslet. Njuter av speglingarna i sjön. Ett par passerar mig. Kommer fram till hörnet med vinkelgenomgången där jag vände igår. Kommer till en bred stig genom bokskog. Nedanför syns våtmarken vid sjön. Stigen mynnar ut på en grusväg.

Jag tar söderut på grusvägen. Vägen går på en stenvalvsbro över ett tillflöde från Skoggårds ängar i väster. Innan bron ger jag in i skogen och följer tillflödet mot ängarna. Vid ängarna är en liten dammlucka i flödet. Hopp, med viss möda hoppar jag över bäcken. Lättare att använda bron. Efter valvbron är en stig in i bokskogen. Framför mig har jag paret, de måste ha pausat någonstans. Bakom mig kommer barnfamiljer. Jag har en fin vy mot sjön från min stig genom bokskogen. Oj, det blir tvärstopp, ett kärr. Paret vänder om och viker av för att runda det. Men ska det inte finnas en stig genom kärret? Jovisst, ger mig ut på den i våtmarken. Det har varit kallt inatt, och marken är frusen. Stenar visar vägen genom vassen. Det är bara tjugo meter, sedan är jag i bokskogen igen. Passerar RAs tältläger. Barnfamiljerna följer efter, men stannar någonstans innan. Jag slår mig ner vid sjökanten för lunch.I skuggan ligger nattens nybildade is fortfarande på sjön.

Återvänder till stigen. Möter ett par med en terrängbarnvagn. Barnvagnen klarar även de smala broarna över bäckarna. Stigen ringlar utmed våtmarker. bäckarna är välfyllda, utsmyckade med höstfallna löv. Går mellan fält och trädbevuxen sjökant. Här och där finns eldstäder. Finns även engångsgrillar, man orkar släpa ut dem i naturen, varför orkar man inte ta dem med därifrån också? Min bil har fått sällskap.

Karta

27 oktober 2012: Norra delen.
Parkerar på parkeringen som finn strax söder om infarten till Häckeberga slott. Det är mycket redan i rörelse. Följer vägen norrut. Sjön ligger blank. Går utmed vägen norr om sjön. Den går utmed sjön, smal och kurvig och man måste se upp. Sjön är inte naturlig, vägen är som en dammvall. Utmed vägen finns dammluckor. Där vägen lämnar sjön är gångrister, en till betesmarken och en till stigen som följer sjökanten. Jag väljer den senare.

Stigen går utmed stängslet till beteshagen. Passerar platser där hagen går ner till vattnet. Här och där är vinkelgenomgångar i stängslet. Löven har fått sin höstfärg. Gör en avstickare upp på kullarna i hagen och får att få en överblick. Går sedan ner till stigen igen. Häckeberga slott speglar sig i den stilla vattenytan. Vandrar under bokarnas höstskrud. Stigen lämnar den spegelblanka sjön, strandremsan blir vattensjuk. Går under grenar som sträcker sig in över hagen, lövverket sticker ut på stigen. Ett träd har rasat över stig och elstängsel. Jag klättrar ovigt över det och in i hagen. Går upp på höjden och får en vidsträckt utsikt mot sjön och Romeleåsen. Utmärkt plats för en sen lunch.

I hörnet mot skogen är en vinkelgenomgång till en bred stig. Tiden rinner iväg, den stigen får jag utforska mer vid ett annat tillfälle. Jag skyndar tillbaka samma väg, men hinner njuta av speglingarna i vattnet. En fallen trädstam ser ut som två med sin spegelbild.

Karta

12 oktober 2012: Södra delen.
Det är en vacker höstdag. Kör till Häckebergasjön för att se hur hösten tar sig. Kanske har vargen som lär finnas i Skåne tagit sig dit? Kanske jag får se hjort? En glada som svävar över fälten? Kör förbi slottet och parkerar på en parkeringsficka utmed vägen. Vid sjökanten går en stig, följer den söderut. Träden har börjat skifta till färgglada höstkläder. En ekorre kilar upp i ett träd, stannar upp och studerar mig noga, försvinner sedan snabbt upp i trädkronan. I norr skymtar slottet, holmarna skiftar till vackert höstfärgade. Går i kanten av ett fält, skymtar några hjortar, de har redan sett mig och försvinner de också. Stigen går förbi våtmarkerna som finns söder om sjön, tre stycken bäckar passeras på gångbroar. Kommer in i ljus bokskog. Bladen brinner.

Var är stigen? Ser några hjulspår som jag följer. Vad är detta? Ett läger. 'RA äventyr och utveckling' har här sedan många år en äventyrscamp. Detta berättar en av arrangörerna för mig. Har jag inte sett eller hört talas om tidigare. Ett sällskap sitter runt lägerelden. Jag går bakåt i hjulspåren och kommer till en skogsväg med parkering. Vägen slutar vid en grusväg. På andra sidan vägen är ett våtmarksområde, Skoggårds ängar. De har använts som vattenmagasin, för höproduktion, och torvbrytning. Ett fint område. Mitt äventyr är över och jag måste skynda tillbaka. Tar samma väg, norra delen av sjön får vara till en annan dag.

Häckeberga slott
RA äventyr

Karta