Skånebilder - Romeleåsen

Utflykter (länkar i menyn till höger)

Dörröds fälad naturreservat som är en rest av den fäladsmark som fanns på Romeleåsen.
Häckeberga fälad är ett naturreservat öster om Genarp på Romeleåsens sluttning. Består till större delen av betesmark och till en del av skog.
Häckeberga kvarn vid Höjeå utanför Genarp är resterna av en kvarn, omnämnd första gången 1624. Består idag av flera husgrunder och en stensatt vattenränna.
Häckebergasjön sydost om Genarp. Går bra att vandra runt sjön, vacker omgivning med bokskog, öppna marker, rik på hjortdjur. På en udde ligger Häckeberga slott.
Högebjär är en höjd med omgivande enefälader mellan Knivsåsen och väg 11. Intill är ett stenbrott.Från krönet av Högebjär har man utsikt söderut mot Romeleklint. Åt andra håll ska man inte titta, då ser man ett stort stenbrott.
Kulturens Östarp söder om Veberöd är ett levande museum mitt i kulturlandskapet med lantbruksmiljö från 1830-talet och 1930-talet.
Körsbärsdalen är en gammal betesmark med bäck, enar och sötkörsbär (fågelbär).
Risen ligger strax söder om Genarp. Det består av fäladsmarker, kärr, småvatten, och mellanliggande skogsklädda höjder.
Romeleklint en klint 175 meter över havet på Romeleåsen. En gång med fin utsikt, nu omgiven av uppvuxen skog. Men också fina omgivningar med fäladsmark och vyer. En 6 km vandring.
Skeppsättningen vid Södra Ugglarp, strax väster om Veberöd, är en av Skånes största och bäst välbevarade skeppssättningar.
Unos runda, efter Uno Jönsson känd vandringsprofil i Genarp. På hans 80-årsdag firades han med en markerad 8 km vandringsrunda vid Genarp.

Bilder
Golfbana. Uppe på åsen ligger en golfbana. Här finns även en restaurang. På vintern skidspår.
Häckebergasjön är en grund sjö, vackert omgiven kuperade stränder och lövskog.
Häckeberga slott ligger på en ö i Häckebergasjön. Restaurang och hotell.
Lilla Rödde hembygdsgård. Museum med vävnader och invantarier från siste ägaren.
Kullatorpet från 1832 ägs av Svenska Turistföreningen. Är en enkelt utrustad torp utan elström. Kan hyras och är öppet för dagbesök på söndagar.
Nyckelbiotop. På östra sluttningen mot Romeleklint finns en gammelskog.
Ramnakullabackarna är ett naturreservat på östsluttningen av Romeleåsen, på vägen mellan Blentarp och Slimminge. Från backarna har man utsikt mot Sövdesjön.
Romeleklint. Om man ställer sig på en sten och på tå kan man se långt mot Veberöd. I övrigt döljs utsikten av träd och buskar.
Skoggårds ängar. Ett kärrområde väster om Häckeberga sjön. Tidigare slåtterängar.
Önneslövs fälad. En större fälad i norra delen av Romeleåsen söder om väg 11. Bevuxen med enbuskar bland vilka man kan villa bort sig.

31/10 2008: Kör till Genarp och parkerar vid idrottsplatsen. En lätt regnskur förföljer mig. Med paraply som skydd letar jag efter Karl XIs härväg, utan att veta vad jag ska vänta mig. Jag hittar inget som liknar något, fast den ska ha gått över gårdsplanen till Häckeberga kvarn. Jag tittar istället på resterna efter kvarnen. Hemkommen går jag in på www.dmi.dk, den enda regnskuren i Skåne gick under min färd i mitt stråk Lund - Genarp.

Kommentarer:
16 oktober 2011: Fick ett mail med: "Glöm utsiken från Romeleklint. Vi var där igår och man ser inte någonting! Det är igenväxt totalt!". Synd, men det var på gång redan vid mitt besök 2007.

Ramnakullabackarna

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009