Skånebilder - Fornminnen

Här samlar jag mina utflykter till och bilder på Skånska fornminnen. Det finns en hel del.

Under kronologi finns en kort beskrivning över de olika epokerna i Skånes tidiga historia. Årtalen är ungefärliga. Tidens flöde och förändringar sker ju gradvis, och historiska skeenden kan ges olika tolkningar, och jag är ingen expert.

Borgruiner, fornborgar
Aosehus - i Åhus. Ruinen av en borg troligen byggd före 1150. Strategiskt placerad där Helge å en gång mynnade ut i havet. Raserades 1569.
Beritzholm - medeltida borg som revs på 1530-talet. Idag finns kullar och rester av vallgraven. Ligger vid Bjärsjölagård.
Borgen - naturreservat med bäckraviner i Rååns dalgång vid Vallåkra. Borgen har fått sitt namn av en fornborg från järnåldern, av vilken det idag återstår en jordvall.
Borravallen - även kallad Borren och drottning Margaretas vall, är en trolig fornborg på en halvö vid nordöstra delen av Börringesjön.
Gladsaxehus - vid Gladsax kyrka öster om Simrishamn är en ruin efter en medeltida kungsgård.
Gyllebo borgruin - borgen byggdes omkring 1540 på en udde i Gyllebosjön nordost om Simrishamn. Efter flera bränder övergavs borgen. Idag återstår murar av borgen.
Kungsbacken - är en kulle belägen utmed vägen till Grönby mellan Svedala och Skurup. På kullen låg omkring år 1200 en borganläggning byggd i tegel.
Kungsmarken - mellan Lund och Södra Sandby är en golfbana och naturreservat, med resterna av Lundabiskoparnas medeltida borg Glomstorp
Lillöhus - en gång en ståtlig borg i våtmarkerna vid Helgeå väster om Kristianstad. Svenskarna förstörde borgen efter det att Skåne blev svenskt 1658.
Lindholmen - borgruin väster om Börringesjön vid Segeåns utlopp. Den byggdes troligen omkring 1300 och var ett viktigt danskt fäste i Skåne.
Månstorps gavlar - borg byggd 1540-47 omgiven av vallgrav. Förstördes av danskarna vid ett angrepp 1678. Idag återstår yttermurar och en del av vallgraven. Restaurerades under 1900-talet.
Skeingeborg - (Skeviaborg) är en åttkantig borgruin från 1100-talet på en holme i Skeingesjön väster om Osby. På platsen syns en meterhög rest av den åttkantiga ringmuren.
Stjärneholm - borgruin som ligger strax väster om Skurup. Slottet byggdes troligen på 1550-talet, och revs i början av 1600-talet.
Vallabacken - vid Vitabys södra infart är en cirkelrund stenklädd ruinkulle efter en borg troligen uppförd under 1100- eller 1200-talen.
Vittsjöborg - på näset mellan Pickelsjön och Mellomsjön i Vittsjö. Här låg en borg på 1300-talet som förstördes vid en brand, troligen vid ett anfall. Vad som återstår är några kullar.
Enbart bilder:
Askebacken (Torups slott). Falsterbohus. Härlövsborgen. Mölleröds slottsruin. Skanör. Stenshuvud.

Dommarringar
Dalleröd. Ekeröd. Himmelstorpet. Mångelsten.

Storstensgravar, dösar
Gantoftadösen - dös från omkring 3600 f.Kr. i en åker invid landsvägen strax söder om Gantofta. Består av tre stenblock som bär upp ett takblock.
Gillhög - är en välbevarad gånggrift från yngre stenåldern utmed vägen mellan Löddeköpinge och Barsebäckshamn.
Havängsdösen - en ca 5000 år gammal grav vid Haväng. En stenkammargrav med en central kammare med takblock som är omgiven av kantstenar. Ligger vackert mot Östersjön.
Harald Hildetand (Dagstorp).
Hofterupsdösen - strax öster om Hofterups kyrka är en stenkammargrav från yngre stenåldern.
Skegriedösen - vid Skegrie kyrka är en välbevarad stenkammargrav från bondestenåldern cirka 3000 f.Kr.
Galgbacken vid Stora Harrie - På ett fält vid vägen mellan Stora Harrie och Södervidinge ligger två långdösar i hög. Platsen kallas även Galgbacken eftersom det också varit en avrättningsplats.
Trollakistan - är en dös från tiden 4200-1800 fKr. Belägen utmed vägen mellan Snogeröd och Höör, strax norr om Klinta.

Gravhögar
Björns hög (Stora Råby).
Bolmers högar - två gravhögar från bronsåldern (ca 1800-1300 f.Kr.) invid vägen öster om Vellinge förbi Mellan-Grevie. Ligger på en svag höjd, från högarna har man en vidsträckt utsikt över Söderslätt.
Danehög (Dagstorp). Getinge. Gyllhögarna. Grönhögarna. Hoby backar. Håstad. Häljarp. Karaby backar. Klacks backe. Klyfthög (Västra Karaby). Kyrkohögen (Lund). Landeröd. Ormhögen (Vadensjö). Puge-eget (Förslöv). Ramshögarna (Borgeby). Rönneberga. Salthög (vid Salviken). Sladderhögen. Skälshög (norr om Lund). Södervidinge. Trollhögen (Trollenäs slottspark). Ulahög (vid Salviken). Varehög. Vihög. Västra Strö. Örtofta skans. Dellings hög (Östra Torp). Glumslövs backar.

Gånggrifter, kistor
Danshögarna (Kävlinge), Erkes dös (Västra Torp). Gillhög. Hällekistan. Jättegraven (mellan bara och Klågerup). Manhögarna (norr om Löddeköpinge). Stenhögen. Ålabodarna. Glumslövs backar.

Hålvägar
Järavallen.

Hällristningar
Frännarps hällristning - väster om Knislinge. Ovanlig hällristning med många vagnar förspända med hästar.
Järrestad.
Yxornas häll - strax söder om Simrislund, invid vägen mellan Simrishamn och Brantevik finns en stenhäll med hällristningar. På hällen finns ett stort antal ristningar.

Minnesmärken
Anderstorp.
Bombplanet 1944 - natten mellan 29-30 augusti 1944 störtade flera allierade bombplan i Skåne. Ett av dem slog ner utanför Svensköp.
Massastenen (Lövestads åsar).
Slaget vid Landskrona - norr om Billeberga är ett monument över slaget vid Landskrona den 14 juli 1677. Slaget slutade med nederlag för danskarna, som drog sig tillbaka till Landskrona.
Stenbocksstenen (Stockamöllan). Västerstad (Peter Wieselgren, snapphanar).

Offerkällor
Aggarp. Fru Alstad. Onsvalakällan.
St Olofs, Hallaröd ligger i en skogsdunge nära Hallaröds kyrka. Var under medeltiden ett centrum för Sankt Olofskulten, och var troligen sedan tidigare en offerkälla.
Sankta Magnhild, Fulltofta Magnhild är ett lokalt skånskt helgon. Hon dödades av sin svärdotter 1215. I Fulltofta finns en källa, som sprang fram på platsen där bärarna satte ner hennes kista för att vila.
Sankt Olof.

Runstenar
Flyinge. Fosie kyrka. Fuglie. Hjärup. Holmby. Krageholms slott. Kulturen i Lund. Lundagårdsstenen (Universitets biblioteket Lund). Runstenskullen i Lund. Simris kyrka. Sjörups kyrka. Skårby kyrka.
Södra Villie - norr om Rydsgårds gods med en fyra kilometer promenadslinga förbi en runstenen och en utsikt.
Torna Hällestad.
Tullstorpsstenen - (Ulfs sten) en vacker och unik runsten vid Tullstorps kyrka. 'Klibir och Åsa reste kummel dessa efter Ulf'.
Vismarlöv. Västra Strö. Ålstorp. Örsjö kyrka.

Skeppssättningar, gravfält, resta stenar
Abullahagen.
Ales stenar - vid Kåseberga är Sveriges största skeppssättning. Omdebatterad funktion, grav eller kalender? Ligger vackert med utsikt över havet.
Broås käring (väster om Vanstad).
Disas ting - i Svarte väster om Ystad. Stenkrets av oklart ursprung. Traditionen säger att Jungfru Disa höll ting där. Kan vara resterna av en långdös.
Grevlunda gravfält - 'lunden vid gravarna' vid Vitaby är ett gravfält från det första årtusendet efter Kristi födelse. En skeppssättning, en domarring, sex resta stenar.
Häglinge gravfält - strax norr om Häglinge invid vägen mot Sösdala. Gravfält från andra halvan av järnåldern, ca 500-900 e.Kr. Rester av två skeppssättningar och ett stort antal resta stenar.
Högasten (väst Sjöbo). Kiviksgraven. Krutladan (väster om Veberöd). Mala stenar (norr om Hässleholm). Nunnäs. Södra Ugglarp. Vätteryd. Ängakåsen.

Skålgropar (älvkvarnar)
Kämpestenarna i Lilla Harrie. Landeröd. Råby hällor.

Vägar, broar, milstenar
Brunnshög nordost Lund (milsten). Dösjebro (valvbroar,milsten). Grönhögarna norr om Lomma (milsten). Hjularöd (valvbro). Högseröd (stenvalvsbro). Odarslöv (milsten). Osbyholm (stenvalvsbro). Södra Åsum (stenvalvsbro).

Övrigt
Adam och Eva - två kalkugnar vid Bjärsjölagårds slott. Den äldsta från 1865. Verksamheten lades ner på 1940-talet.
Gantofta, sliprännor - sandstenshällar med stort antal sliprännor. Ursprunget är omdiskuterat: bönderna har i sen tid slipat sina verktyg där, eller kanske att de på stenåldern användes till att slipa stenredskap.
Klackabacken - vandringsstig väster om Vä. Förbi fornminnen och försvarsanläggningen Skepparslövs skansar. Skansarna byggdes 1678 under Skånska kriget. Vacker natur.
Viken, sliprännor - sandstenshällar med stort antal sliprännor. Ursprunget är omdiskuterat: bönderna har i sen tid slipat sina verktyg där, eller kanske att de på stenåldern användes till att slipa stenredskap.
Vittsjöskans - med minnesstenen över Gustav II Adolfs nära döden upplevelse 1612. En dansk befästningsanläggning under Kalmarkriget 1611-13. Högt belägen mellan två sjöar och en å.
Andrarums alunverk. Karl XI stenar. Stora Uppåkra, arkeologiska utgrävningar. Tågerup. Vitabäckskällan. Kalkugn i Smygehuk. Kalkugnar i Östra Torp. Klosterruin i Åhus. Sliprännor i Gantofta. Kolabacken, fyrplats i Falsterbo. Hallsbergs trädgård (nordost Sjöbo). Skåre skansar. Råå vallar.

Litteratur
Fornminnen i Skåne. Christer Classon & Anders Dunér. Corona förlag. ISBN 91-564-0961-3.
Skånska fornminnen. Lars Magnus Enoksen. Historiska media. ISBN-91-89442-31-8
Skånska runstenar. Lars Magnus Enoksen. Historiska media. ISBN 91-88930-79-3
Fornminnen i Mellanskåne. Häfte utgivet av Mellanskånes Kommunalförbund
Rösen, runor, och ruiner. Fornminnen i sydöstra Skåne. Lena Alebo. ISBN 91-630-4127-8
Det medeltida Skåne. Peter Carelli, Historiska media. ISBN 978-91-85377-91-6

Stjärneholm

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009