Ekeröds gravfält
I skogen väster om E22 vid Ekerödsrasten ligger ett gravfält med sju domarringar. Gravfältet tros vara från yngre järnåldern (400-1000 e.Kr.).

30 december 2011: Jag går av Skåneexpressen 1 vid Ekerödsrasten. Det pågår ett stort vägbygge, skogsvägen jag tänkt gå till gravfältet är helt blockerad. Får gå en omväg och korsa vägbygget, lyckas hitta det som var skogsvägen. Den är helt förstörd, förstärkt som den är för att klara tung trafik till vägbygget. Efter en kort sträcka står en krokig skylt "Gravröse" som pekar in i skogen. Går in cirka 20 meter. På ett krön mot en lövskog ligger ett gravröse. Röset, som är skyltat, är från bronsåldern. I mitten ska en kista finnas som är täckt med sten, runtom en ring med kantstenar. Går vidare på den bedrövligt fula "skogsvägen" till mitt egentliga mål, Ekeröds gravfält.

Efter cirka en kilometer ligger en skylt med texten "Gravfält" och pekar upp mot himlen. Där är det inte, jag har varit här förr och vet att det ligger i ekdungen precis söder om vägen. Den består, enligt en skylt, av sju domarringar och några resta stenar. Jag går runt och räknar, 1,2,3,4,5,6, eh ser bara sex, kanske en sjunde otydligt. De tangerar varandra, och delar stenar mellan sig. Ringarna lär vara brandgravar. Finns ett rastbord med grillplats. Det är nog inte många besökare här. I mitt tycke är dessa enklare fornminnen mer intressanta än Ales stenar dit alla ska ta sig. Skåneleden passerar förbi, så vandrare på leden är nog de flesta av besökarna. Långt bort skäller en hund, ett skott smäller.

Stenarna är dekorerade med lav och mossa, på murknande fallna trädstammar växer svamp och mossa. Bland träden är några odlingsrösen, från en annan svunnen tid, när man odlade upp de steniga markerna. Svårt att föreställa sig hur livet var.

Går tillbaka på vägen. En bil stannar, en kvinna undrar om jag sett en lösspringande hund. "Nä, bara hört hundskall". Skåneleden viker av från vägen, jag följer leden förbi vindskyddet, som ligger vackert vid en låg ås med utsikt över fälten. Går från vindskyddet på leden på en låg ås, över en stätta, genom lövskog tillbaka till vägbygget och Ekerödsrasten där jag ska äta lunch.

Skåneleden passerar förbi gravfältet, läs min dagbok från vandringen:
Ekerödsrasten - Dansbanan

Karta