Skånebilder - Mellersta Skåne

Utflykter i kommunerna i Mellersta Skåne:
Eslöv, Höör, Hörby.

Utflykter:
Abullahagen - ett spännande naturreservat i sydöstra Eslöv.
Allarps bjär - en vacker skog på resterna av en vulkan.
Askebacken - naturreservat sydväst om Hörby. Ädellövskog och änsgmark med rik flora.
Bombplanet 1944 - natten mellan 29-30 augusti 1944 störtade flera allierad bombplna i Skåne. Ett av dem slog ner utanför Svensköp.
Bosarps jär - norr om Eslöv är en lummig rullstensås i det öppna odlingslandskapet. Flera kilometer lång och 20 meter hög bjuder den på en en fin promenad. Naturreservat.
Bosarps ödekyrkogård - gamla kyrkan från 1100-talet revs 1867 när en ny byggdes. Kvar finns grundmurarna och en del gamla gravstenar.
Bosjökloster - slott på näset mellan Ringsjöarna. Trädgård, utställningar, restaurang. Klostret grundades på 1000-talet. Upphörde som kloster på 1500-talet. Inträde.
Bosjöklosters kyrka - uppförd i sandsten som klosterkyrka på 1100-talet. Tornet tillkom på 1850-talet.
Bosjöklosters mölla - byggdes i slutet av 1700-talet i Hatteboda i Småland. Den flyttades på 1830-talet till sin nuvarande plats här strax norr om näset mellan Ringsjöarna söder om Höör.
Brottets bana - en tre kilometers vandringsled mellan Höörs mölla och Stanstorps stenbrott. Går utmed den nedlagda smalspåriga decauvillejärnvägen. Brottets bana i folkmun.
Dagstorpssjön - är en sjö nordväst om Höör, med badplatser, fiske och vacker omgivning.
Ekeröds gravfält - i skogen väster om E22 vid Ekerödsrasten ligger ett gravfält med sju domarringar. Gravfältet tros vara från yngre järnåldern (400-1000 e.Kr.).
Ekerödsrasten - rastplats vid E22an på Linderödsåsen, med restaurang och köttbutik, med kött från den egna gården. Motell och lekplats.
Eslövs leksaksmuseum - med modelljärnvägar, lok och vagnar, dockor, tennsoldater, modellbilar, flygplan, legomodeller, och mycket annat.
Fjällmossen - en arktisk mosse i Skåne. Med orrspel på våren.
Fulltofta - mångfasseterat naturreservat nordost om Ringsjön.
Fulltofta hällkista - utmed Skåneleden i Fulltofta strövområde. Hällkistor är en rektangulär gravkammare av stenhällar ofta omgivna av en hög. Uppfördes under yngre stenåldern runt 2000 f.Kr.
Fulltofta kyrka - uppförd på 1100-talet. Takmålningar från 1400-talet. Målat fönster med scener ur Sankta Magnhilds liv.
Gullarps ödekyrkogård - väster om Eslöv. Kyrkan revs på 1880-talet när en ny kyrka byggdes i Trollenäs. På kyrkogården är flera av gravstenarna bevarade, några från medeltiden
Gunnarps tegelbruk - strax norr om Tjörnarp. Ugnen är en rektangulär ringugn byggd 1898. Ugnen förstördes i en brand 1958, efter det lades bruket ner och förföll. 1993-94 restaurerades ugnen och är idag ett intressant industrihistoriskt utflyktsmål.
Gyaskogen - vid Stehag. Promenadslingor i vacker skog. Dalgång med en mängd ramslök och nunneört.
Gårdstånga kyrka - nordost om Lund, med ursprung från 1100-talet. Känd för sina unika 1600-tals träinventerier av träsnidaren Jakob Kremberg.
Gårdstångastenen - är en runsten utmed Gårdstångavägen i Flyinge på en liten gräsplan med ett högt träd bakom. Stenen är smal och cirka en och en halv meter hög. Den har en enkel runslinga 'Tholv och Ulv reste stenar dessa efter Asmund Lippe, kamraten sin.'
Hallaröds kyrka - från 1100-talet är tillägnad S:t Olof. I koret finns takmålningar från 1500-talet.
Hallontorpet - norr om Eslöv med hallonodling, torparväxter, butik, café.
Harlösa donationshus - mittemot kyrkan är ett museum som visar boendemiljön på 1800-talet och 1940-talet. Byggt 1824 som ålderdomshem till Hjularöds gods.
Harlösa kyrka - från 1100-talet, om- och tillbyggd. Dopfunt från 1100-talet av Mårten Stenmästare. predikstolen av 1600-tals träsnidaren Jacob Kremberg.
Harlösa utsikten - Utsiktsplattformen vid Harlösa kyrka.
Harlösabäcken - vacker bäckdalgång vid Harlösa på Vombsänkans norra sluttning. I övre delen finns en stenvalvsbro, troligen från 1759.
Hjularöds slott - vid Harlösa är ett romantiskt medeltidsliknande slott byggt 1894-97 efter fransk förlaga.
Hjularöd stenvalvsbro - vid vägen mellan Harlösa och Hjularöds slott. Det ska finnas en sten i det nordvästra hörnet med inskriptionen 'CEIVIL 1759'. Troligen initialerna av byggherren och byggåret. Därmed är det den äldsta daterade bron i Skåne.
Holmbystenen - är en runsten vid Holmby kyrka, den upptäcktes 1650 i kyrktornet. 1905 togs den ut och sattes på sin nuvarande plats vid tornet. 'Sven reste stenar dessa efter Torger, fader sin'.
Högseröds stenvalvsbro - vid Högseröds kyrka är en liten vacker stenvalvsbro över Bråån. Bortom den gamla stenbron från 1800-talets första årtionden nordost om kyrkan ligger Kvarndammen och kvarnbyggnaden från 1914.
Hörby kyrka - vars äldsta delar är från omkring 1140, den har senare byggts om och till. Från 1600-talet är de rikt snidade altaret, predikstolen och dopfunten
Höörs gästgivaregård - Gästgivaregård med traditioner sedan 1600-talet.
Karl XI:s stenar - prästgårdsparken i Östra Sallerup med Karl XI:s stenar, en 1680-tals hyllning från en präst till dåvarande kungen Karl XI.
Klinta kryddor & grönt - söder om Höör med kryddor, grönsaker, butik, plantskola, trädgård, och café i växthusmiljö under kiwi.
Klintaskogen - naturreservat vid Östra Ringsjöns sydvästra strand, med promenadstigar, strandklint, rest av stenbrott, vacker bokskog.
Lyrans dal - övergivet och förfallet dansställe i skogen vid Bosarps jär norr om Eslöv.
Löberöds slott - brukskonst i Löberöds slottskyrka
Marieholms yllefabrik - upphörde i början av 2000-talet efter en drygt hundraårig verksamhet. I fabrikslokalerna finns idag - 2015 - loppisverksamhet.
Mittelen - -.
Munkarps fälad - en enefälad strax öster om Munkarp. En markerad stig går genom fäladen. Två rullstensåsar med en markerad åsgrop mellan dem. På våren blommar vitsippa och backsippa.
Munkarps kyrkoruin - kyrkan byggdes 1100 talet. Den ersattes på 1800 talet av en ny kyrka och revs 1883. Av kyrkan återstår låga grundmurar. Söder om kyrkan är medeltida gravar.
Mölleriket - vid Stockamöllan. Här fanns flera vattenkvarnar. Kvarnstenar höggs på flera ställen, många kvarnstenar finns kvar i markerna. Strövområde med flera vandringsleder.
Mörkrets gravfält - i Fulltofta strövområde. Enligt informationsskylten ska det finnas domarringar, en treudd, kvadratiska stensättningar, resta stenar. Några är tydliga, annat krävs en mer tränad hjärna för att se.
Norra Rörum - en tio meter hög klippvägg reser sig plötsligt inne i skogen.
Nunnäs - en domarring, sex skeppssättningar, ett antal resta och fallna stenar
Osarps mölla - nära Munkarp väster om Höör. En akvedukt försåg en mölla med vatten. Vattnet leddes från en damm till kvarnen. Kvarn och den 300 meter långa vattenrännan stod klar 1895. Kvarnen användes fram till 1924.
Osbyholms stenvalvsbro - är en stenvalvsbro över Hörbyån i Osbyholm. Bron har tre valv och är troligen byggd i mitten av 1800-talet. Riksvägen gick över bron fram till 1952.
Pinedalen - bred dalgång söder om östra Ringsjön. Sluttningarna kläs av lövskog. Dalgången domineras av betesmarker
Pumphuset i Fogdarp - vid Ringsjöns södra strand från 1896. Användes för att fylla Ringsjöns vatten i ångloken på järnvägen Eslöv - Hörby.
Radiomuseet - i Östra Sallerup, utställning om radions historia samt apparatsamling.
Remmarlövs gamla kyrkogård - ligger gömd bakom gamla skolan i Remmarlöv. Av den gamla medeltidskyrkan finns inget kvar. Gångar markerar var kyrkan stod. Ett antal gravvårder från 1800-talet finns kvar.
Röstånga Mölla Skafferi - surdegscafé som trots namnet ligger i Eslöv.
Råby hällor - vackert område söder om Hörby.
Rövarekulan - Brååns nedskurna dalgång i naturskön skog.
Sankt Olofs källa - ligger i en skogsdunge nära Hallaröds kyrka. Var under medeltiden ett centrum för Sankt Olofskulten, och var troligen sedan tidigare en offerkälla.
Sextorp - för den som tycker Sofieros rhododendronpark är för majestätisk är Sextorp söder om Hörby ett alternativ.
Sjögårdens kaffestuga - utmed väg 104 norr om Vombsjön i ett gammalt hus. Kaffe som serveras i mässingskanna, våfflor, kakfat. Liten butik med diverse saker.
Skarhults slott - vid Bråån väster om Eslöv är ett välbevarat renässansslott. Normalt inte öppet för allmänheten, men fram till 21 september 2014 kan man göra ett besök för utställningen 'Den dolda kvinnomakten'.
Skeglinge kyrkoruin - den tornlösa kyrkan uppfördes på 1100-talet. På 1870-talet revs Skeglinge kyrka. Kyrkans plats markeras med stenar. På östra sidan finns flera gamla gravstenar, de flesta inte läsbara. I sydöstra hörnet står en klockstapel.
Skånes Djurpark - nordväst om Höör. Djurpark specialiserad på den vilda nordiska faunan och gamla nordiska lantraser.
Sniberups fälad - naturreservat på Linderödsåsen. Fäladen är så som Linderödsåsen såg ut i slutet av 1800-talet.
Snogerödsdammen - vid Snogeröd. Fågeltorn med utsikt över dammen och Finnhultsviken i Ringsjön. I närheten är en gammal badplats.
Stanstorpsgraven - ärrigt stenbrott och spännande skog i Stenskogen vid Höör.
Stenberget - Eslövs Babels torn byggt 1887 av Eslövskungen Christian E. Nilsson. Byggt med stenar som blev över när han byggde sin villa.
Stenbocksstenen - minnessten i Stockamöllan där Magnus Stenbocks armé vadade Rönne å på väg till slaget vid Helsingborg 1710. Om en vandring förbi platsen.
Stenskogen - mellan Ringsjön och Höör. Består av kuperade skogsmarker, med minnen från tider med stenbrytning, bl.a. kvarnstenstillverkning. Flera kvarnstenar ligger kvar i skogarna.
Svensköps kyrkoruin - kyrkan byggdes på 1200-talet, den övergavs på 1860-talet då den nya kyrkan byggdes. På ödekyrkogården finns flera gamla gravstenar, den äldsta från 1600-talet.
Södertos fästning - I Söderto söder om Hörby ägnade sig en man sitt liv fram till sin död 1975 med att bygga en fästning som skydd mot ett ryskt anfall.
Trollakistan - är en dös från tiden 4200-1800 fKr. Belägen utmed vägen mellan Snogeröd och Höör, strax norr om Klinta.
Trollenäs slott - väster om Eslöv med konst i smedja, grindstuga, park, kyrkor, café i borgstugan.
Trollestigen - en 3.5 km stig vid Trollenäs slott utmed Saxåns meandrande lopp, med varierande natur. Trolsk frodig lövskog, åker- och betesmarker.
Trädgårdskaféet i Södra Rörum - med våfflor a go-go, ät hur mycket du vill och orkar.
Trollsjön - parkområde runt Trollsjön i Eslöv med dansrotunda, discogolfbana, lekplats, skog, och café.
Ulfsbjär - Bjäretslingan vid Frostavallen bjuder på spännande vandring på resterna av en vulkan.
Vaxsjön - vid Frostavallen utanför Höör. Sjö i naturskönt område. Promenadslinga runt sjön. Fiske, vandrarhem, badplats.
Vittseröd - Kvarnstensrunda är en mils vandring vid Stockamöllan, förbi stenbrott vid Vittseröd där kvarnstenar tillverkades. I skogarna finns rester av stenbrotten och kvarnstenar.
Västerstads kyrkoruin - här verkade prästen och nykterhetsaposteln Peter Wieselgren 1833-1847. I prästgårdsträdgården står en minnessten över honom.
Västra Strö monumentet - det vikingatida Västra Strö monumentet, även kallat Thulestenarna eller Tullehögen, består av fem resta stenar och två runstenar på en åkerholme vid Västra Strö kyrka väster om Eslöv.

Stenberget

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009