Bosarps ödekyrkogård
gamla kyrkan från 1100-talet revs 1867 när en ny byggdes. Kvar finns grundmurarna och en del gamla gravstenar.

24 mars 2012: På många platser revs den gamla kyrkan när man byggde en ny kyrka för att den gamla för trång på 1800-talet. Så också i Bosarp norr om Eslöv utmed vägen mot Höör. Den nya byggdes några hundra meter norrut. Ödekyrkogården ligger strax norrom där vägen skär genom åsen Bosarps jär. Parkerar, öppnar grinden och går in. Det är bara den restaurerade grunden kvar. I koret står ett högt träkors. En minneslund är smyckad med tulpaner. Vid grunden är något som är skyddat med en låda. Lyfter med lite möda men försiktigt bort lådan.

Därunder är en vacker gravvård med rundade gavelstenar. Motivet på stenen är Jesus som världsdomare enligt informationsskylten vid grinden. Framför vapenhuset står gamla gravstenar. På kyrkogården finns också nyare gravar, bl.a. familjegravar. Mossbevuxna gravstenar ligger på rad, med oläsliga texter. Min färd måste gå vidare, jag täcker över gravvården med lådan igen.

Karta