Harlösabäcken
vacker bäckdalgång vid Harlösa på Vombsänkans norra sluttning. I övre delen finns en stenvalvsbro, troligen från 1759.

6 juni 2012: Parkerar på parkeringen vid utsikten mittemot kyrkan i Harlösa. Går till vägen mot Hjularöd. Där är en stätta in till Harlösabäckens dalgång. Skåneleden går nere vid bäcken, som jag gick 1998 när jag gick Löberöd - Harlösa. På ett anslag står att betesdjur kan förekomma, alternativ väg är att gå på vägen. Tror vägen ar farligare. En bit upp längs vägen är ett kors med R.I.P. älskad saknad. Vägen är smal kurvig och man kör fort på den. Ser inte till några betesdjur, gräset växer högt där jag går ner mot bäcken. På andra sidan bäcken står en ko och tittar på mig. Går utmed bäcken där gräset slagits för Skåneledsvandraren. Bäcken är för det mesta dold i grönska. Tvingas upp till en stätta vid vägen. Häruppifrån får man utsikt och en skymt av Vombsjön.

Går nerför sluttningen igen i nästa beteshage. Det är stängsel mot bäcken, men på en del ställen tillåter man att djuren kommer ner till vattnet. Bäcken har på ett ställe skurit ner sig mot en skarp kant. En stätta tar mig in i en hage med betande hästar. Dalsluttningen lyser gul av smörblom. Lite blått av teveronika. En sista stätta och jag är vid en damm. Går utmed en åkerkant fram till vägen. Här är en av Skånes äldsta stenvalvsbroar. Ett gediget bygge. Enligt informationsskylten ska årtalet 1759 vara inristat, men det hittar jag inte. Med lite besvär lyckas jag ta mig ner till bäcken för att titta in i valvet.

Fortsätter man på vägen kommer man till Hjularöds slott. Jag återvänder men går nu högt upp på dalsidan invid vägen.

Skåneleden Löberöd - Harlösa
Hjularöds slott

Karta