Gullarps ödekyrkogård
väster om Eslöv. Kyrkan revs på 1880-talet när en ny kyrka byggdes i Trollenäs. På kyrkogården är flera av gravstenarna bevarade, några från medeltiden.

5 september 2021:
Något år efter förra besök (redan tio år sedan, se längre ner) fick jag ett mail med att man inte längre kunde besöka Gullarps öderkyrkogård, eftersom man måste gå över privat mark. Dags att undersöka om det är så. Först lunch (räksmörgås) i Borgstugan på Trollenäs slott. Sedan promenad på Trollestigen utmed fält och å till byn Gullarp. På håll ser man dungen där ödekyrkogården finns. Frågar en trevlig man i byn om hur det är med att komma in till ödekyrkogården, inga problem det är inte alls privat mark. En fin plats tycker han och önskar oss en fin upplevelse. Strax innan landsvägen är ett loppis, där är vägen in till ödekyrkogården. Man går på gräsytan mellan skogsridån mot landsvägen och innergården till hus. Nuförtiden verkar det vara en bostadslänga. En skamfilad skylt upplyser om att kyrkan byggdes på 1100-talet, revs på 1880-talet när en ny kyrka byggdes i Trollenäs. På kyrkogården finns gravstenar från medeltiden. Flera av dem ligger lagda på marken i den västra delen. Växer stora träd, i mitten är en öppen plats med ett träkors och någa bläcksvampar framför medeltida gravstenar. Den fina gravstenen som står upprätt är svår att tyda, lyckades förra gången stava igenom den. Intill är en hög med sten, bland annat något som liknar ornament till en gravsten. Står på skylten att man kan se rester av kyrkogrunden kanske det är stenhögen. Går tillbaka till Borgstugan och tar en fika.

13/3 2011: Strax öster om Trollenäs slott, utmed landsvägen till Eslöv, ligger Gullarp. Bakom bullervallen mot vägen ligger Gullarps ödekyrkogård i en träddunge. Ett högt kors markerar platsen där Gullarps medeltida kyrka låg. Den revs när Trollenäs kyrka byggdes på 1880-talet. Material togs från den rivna kyrkan. En tom informationsskylt informerar ingenting. Det finns ett antal gravstenar. En liten sten med litet kors. Små halvmånformade med knappt synliga symboler. Längs västra sidan ligger ett antal flata gravstenar med kors på. Flera är nog medeltida. På en förhöjning står en mer modern gravsten, med sirlig något otydlig inskription, som jag stavar mig igenom som:

Här hvilar
Prostinnan
Märta Lovisa Öberg
Född i Öfraby 23 Juni 1787
Gift med Kunglig Hofpredikanten
H. Öberg d. 3 Dec 1828
död Gullarp d. 18 Nov 1846
Fadren var prosten B. Dorsin(?) i Öfraby
och
Modren A.B. Sundius(?).
Joh. 11 Cap. 25 v.    Sv. Ps. B. 108. v.6.

Några frågetecken blev det. Kastanjens knopp väntar på våren.

En låg mur löper längs vallen mot vägen. 18 februari 1710 stod ett litet slag här, en dansk styrka gömde sig bakom kyrkogårdsmuren och tillfogade svenskarna förluster. Men det var kanske inte dagens mur. Svenskarna tog revanch tio dagar senare i det avgörande slaget vid Helsingborg. Lämnar platsen intill en hästhage intill vad som kanske varit prästgården.

Fortsätter min vandring på Trollestigen

Karta