Skånebilder - Nordvästra Skåne

Utflykter i kommunerna i Nordvästra Skåne:
Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

Utflykter:
Albertsgården - kaffestuga i 1800-tals gård i Norra Häljaröd i Kullabygden.
Annelöv stenvalvsbro - är en bro över Saxån söder om Annelöv. Den byggdes 1785, med ett valv 16 meter långt. Vid den står en gränssten, den markerar gränsen mellan Harjagers och Onsjö härader.
Arild - Jonstorp - en tio kilometers kustvandring över fälader, utmed branta stup med utsikter, steniga stränder, fina bad, och god mat.
Asmundtorps kyrka - 1895 revs den gamla kyrkan från 1100-talet. På två år byggdes den nya kyrkan. Byggd av rött tegel i nygotisk stil, så kallad Eslövsgotik. En katedralliknande byggnad synlig på långt håll.
Borgen - lummigt och vackert naturreservat med bäckraviner i Rååns dalgång vid Vallåkra. Borgen har fått sitt namn av en fornborg från järnåldern, av vilken det idag återstår en jordvall.
Brovallabron - strax utanför Asmundtorp, utmed väg 110, är invid vägen en stenvalvsbro över Braån. Bron byggdes 1764. Består av ett valv, 20 meter lång och 6 meter bred.
Brödåkra gravfält - ligger i en skogsdunge mellan Sireköpinge och Kågeröd. Ska bland annat finnas två domarringar och en skeppssättning. Igenväxt, uppkört och svårt att upptäcka. Vi fann en domarring.
Bältebergaravinen - Tjutebäckens ravin nordost om Landskrona i Rååns dalgång. Geologiskt värdefull och med intressant fauna och flora. Klassat som Natura 2000 område.
Citadellet - i Landskrona är en välbevarad fästning från 1500-talet. Det har även använts som fängelse. Är ett omtyckt rekreationsområde.
Djupadal - kort dalgång mellan klippa och Rönne å öster om Röstånga, där vattnet bildar en fors. Rik flora och fauna.
Djurparken i Helsingborg - på en grusstig förbi bl.a. papegojor, kakaduor, reptiler, flamingos, lemuror, känguru, och små apor som stjäl kakorna från cafégästerna.
Dunkers kulturhus - i Helsingborg med utställningar.
Eneskogen - en gång ståtlig, men på senare tid har den farit illa. En del av enarna har stått här i över hundra år. Högt och tätt, man kunde nästan irra bort sig. Nu är det risigt, mångar är torra och en del har ramlat.
Fredriksdal - friluftsmuseum i Helsingborg med trädgårdar, stadskvarter, gårdar, ängar, herrgårdsbyggnad.
Gantoftadösen - dös från omkring 3600 f.Kr. i en åker invid landsvägen strax söder om Gantofta. Består av tre stenblock som bär upp ett takblock.
Glumslövs backar - och Hilleshögs dalar norr om Landskrona, vackra vyer mot Öresund med Ven i blickfånget.
Glumslöv gravfält - vid Glumslöv norr om Landskrona, med nio gravhögar, två gånggrifter. Gravfältet ligger söder om rastplatsen Milstolpen.
Glumslöv - Råå - om en kustvandring Glumslöv - Sundvik - Ålabodarna - Fortuna - Rydebäck - Örby ängar - Råå.
Grevie backar - naturreservat på Bjärehalvön med betade rullstensåsar, enefälader, hagmarker, mindre skogspartier. På våren backsippor i dess västra del.
Grå Läge - Helsingborg - en kustvandring Grå Läge - Domsten - Hittarp - Sofiero - Helsingborg.
Grå Läge - Höganäs - en 13 km kustvandring utmed fina stränder på Kulla/Öresundsleden Grå Läge - Viken - Höganäs.
Gröthögarna - mellan Torekov och Hovs hallar. En kuststräcka med strandängar och klapperstensfält med ett gravfält bestående åtta gravrösen från bronsåldern.
Hallabäcken - är en bäckdalgång på Söderåsens sydsluttning öster om Billesholms. En frodig dalgång med nedlagt stenbrott.
Hallands Väderö - ö och naturreservat utanför nordvästra Skåne, med vacker natur och stora kulturvärden.
Havsleden - en kustvandring Landskrona - Ålabodarna - Rydebäck.
Hovs hallar - mellan Båstad och Torekov är ett kustområde med dramatiska klippformationer och klapperstensfält.
Höganäs - Nyhamnsläge - en vandring utmed kusten, på sandstränder, gång- och cykelvägar, över gräshedar.
Juskushall - är en vulkanrest öster om Ljungbyhed, vulkanen var troligen aktiv för 140-190 miljoner år sedan. Nuförtiden en trädbevuxen kulle. Toppen är platå, på flera ställen syns basaltpelare. De fem-sexkantiga pelarna syns tydligt. Stigen upp är brant
Jällabjär - strax öster om Röstånga. Det är en tydlig höjd som är en gammal vulkanrest, vilken är nedslipad under årmiljoner till dagens beskedliga femtio meter över omgivningen.
Kronoskogen - skogs- och strövområde vid Ängelholm. Skogen planterades på 1700-talet för att hindra sandflykt. Mot havet är fina sandstränder.
Kulla Gunnarstorp - slott och naturreservat norr om Helsingborg. På strandremsan nedanför slottet är en tidvattenformad kustmiljö från 200 miljoner år sedan. Slottet, som är uppfört i mitten av 1860-talet, ligger vackert på landborgen mot Öresund.
Kullaberg - urbergshorst i nordvästra Skåne. Erbjuder vandring, bad, klättring, och dykning. Utsikter, grottor, dramatiska stup. I området finns en golfbana.
Krapperups slott - slott norr om Höganäs med medeltida ursprung, med bl.a. vacker park, café, konsthall, butik, museum.
Källs Nöbbelövs kyrkoruin - en kyrka från 1100-talet, som revs 1881 när en ny byggdes. På platsen syns inget av den gamla kyrkan, stenar markerar platsen för den. Kvar på kyrkogården är en del gamla gravstenar.
Landborgspromenaden - landborgen är resultatet av landhöjningen efter inlandsisen. Landborgspromenaden är en markerad promenadväg på landborgen och dess olika miljöer genom Helsingborg, mellan Raus kyrka och Sofiero.
Lunnom - ett vattenfyllt stenbrott norr om Ekeby. På jakt efter 200 miljoner år gamla grävgångar, ett resultat av en masks måltid.
Linneaträdgården - vid Maria park i Helsingborg, erbjuder café, restaurang, konferens, arrangemang. Trevlig miljö, nära Pålsjö skog.
Mariakyrkan - i Helsingborg. Kyrkan började byggas strax efter 1300 och som stod färdig 100 år senare.
Mölle fälad - Nyhamnsläge - Lerhamn - Mölle: en Öresundskustvandring på fälader, ca 7 km.
Natthall - vid Rönneå öster om Röstånga. Från en klippa, som stupar brant mot dalgången, är en vacker utsikt.
Norrvikens trädgårdar - väster om Båstad. Trädgården anlades av Rudolf Abelin i början av 1900-talet. Han anlade den i olika trädgårdsstilar.
Ottarp - söder om Vallåkra. För drygt 200 miljoner år sedan var Skåne ökenlandskap. På en höjd kan man se och känna på öknen.
Pålsjö skog - är ett naturområde i norra Helsingborg nära Öresund på gångavstånd från bostadsområden.
Rya kyrkoruin - söder om Örkelljunga. Kyrkan byggdes omkring 1200. Övergavs 1876. Ruinen används vid dop och bröllop. Vackert belägen.
Råå åns dalgång - är ett naturreservat mellan Gantofta och Råå sydost om Helsingborg. Utmed ån går en vacker promenadstig.
Råå vallar - Badstrand. Vallar byggda som invasionsförsvar på 1710-talet.
Rönneberga backar - backar med utsikt och bronsåldersgravar öster om Landskrona.
Saxåns mynning - söder om Landskrona, med betade strandängar och rikt fågelliv. Beträdnasförbud råder en del av året. Området ses bäst från fågeltornet.
Slaget vid Landskrona - norr om Billeberga är ett monument över slaget vid Landskrona den 14 juli 1677. Slaget slutade med nederlag för danskarna, som drog sig tillbaka till Landskrona.
Sliprännorna i Gantofta - i en bäckravin i Råå åns dalgång söder om Gantofta finns på sandstensväggar ett stort antal sliprännor, vars ursprung debatteras. Slipning av redskap, forntida kulthandlingar, ... ?
Skorstensdalen - en dal i Klåveröds strövområde på Söderåsen, med mäktig skorstenslik klippformation.
Skäralid - en välkänd sprickdal i Söderåsen med Skärån, utsikter, rasbranter och vacker skog.
Snapphanestallarna - är två höga klippor med en sänka mellan norr om Rössjön. Här lär snapphanar haft ett gömställe med förråd och hästar.
Sofiero slott - strax norr om Helsingborg. Kung Gustav VI Adolfs sommarslott. Känt för sin slottsträdgård med rhododendronsamling. Utställningar, evenemang, restaurang.
Sundvik - nedanför Glumslöv. En tegelstrand minner om tiden då det fanns ett stort antal tegelbruk.
Svalövs gamla kyrka - Mittemot norrom Svalövs kyrka ligger platsen för den gamla kyrkan. På platsen för den gamla kyrkan ör en kyrkogård med gamla gravstenar, flera för släkten von Linde, och grunden av kyrkan.
Söderåsen - ås med djupa raviner, vackra skogar, och nationalpark.
Tomatens hus - nordost om Landskrona. Tomatodling i växthus med butik och café med hemlagat.
Torrlösa kyrkoruin - med det Thottska gravkoret. Där begravdes Sophie Brahe, Tycho Brahes syster och medarbetare. När den nya kyrkan byggdes så revs den gamla kyrkan förutom gravkoret. Cirka tjugo år senare revs koret och liken begravdes någonstans.
Utvälinge - Jonstorp - en vandring utmed kusten, genom ko- och fårhagar, förbi fågelskyddsområdet Rönnen, hängbro över Görslövsån.
Vallåkra: dinosauriefotspår - För cirka 200 miljoner år sedan passerade en flock dinosurier Vallåkra. På 1970-talet hittades fotspåren. I entréen till geologiska institutionen i Lund finns ett fotspår att ses.
Wallåkra stenkärlsfabrik - vid Rååns dalgång i Vallåkra med anor från 1864. Bruksgods produceras på traditionellt sätt med rundugn. Butik.
Vegeåleden - är en vacker vandringsled utmed Vege å mellan Strövelstorp och Utvälinge.
Ven - den cykelvänliga ön mitt i Öresund. Tycho Brahe hade på ön mellan 1576 och 1597 sitt observatorium.
Viken - gammalt fiskeläge med medeltida ursprung och medeltida gatunät, de gamla husen vid hamnområdet är mestadels 1800-tal.
Viken, sliprännor - sandstenshällar med stort antal sliprännor. Ursprunget är omdiskuterat: bönderna har i sen tid slipat sina verktyg där, eller kanske att de på stenåldern användes till att slipa stenredskap.
Ålabodarna - en kustvandring vid Öresund Glumslöv - Sundvik - Ålabodarna - Glumslöv.
Ålabodarna - Fortuna - en kustvandring på stranden nedanför branter. Tillbaka på stig uppe på krönet mot branten.
Örenäs gånggrift - vid Ålabodarna. Kryp in i en mer än 5000 år gammal grav, en gånggrift med en gång som leder in i en gravkammare.
Örenäs slott - vid Glumslöv och öresundskusten norr om Lamdskrona. Hotell, restaurang, konferenser. Ligger vid det idylliska före detta fiskeläget Ålabodarna, med utsikt mot Öresund.

Juskushall

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009