Svalövs gamla kyrka
Mittemot norrom Svalövs kyrka ligger platsen för den gamla kyrkan. På platsen för den gamla kyrkan ör en kyrkogård med gamla gravstenar, flera för släkten von Linde, och grunden av kyrkan.

27 februari 2019
Mittemot norr om Svalövs kyrka ligger platsen för den gamla kyrkan. Den gamla kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet. Den revs och material användes till den nya kyrkan som invigdes 1878. På platsen för den gamla kyrkan ör en kyrkogård med gamla gravstenar och grunden av kyrkan. På marken börjar scilla att komma upp. Flera av gravstenarna är svåra att tyda. I kyrkan fanns ett gravvalv för släkten von Linde ägare till Axelvolds säteri. På en sten står:

Ätten
von Lindes till Axelvold
grafvalv
i Svalöfs gamla kyrka

Sedan namn som börjar med en major Linde född 1693 och slutar cirka 1830. Vid sidan om stenen är en plakett som tyder stenen.

I sydöstra hörnet är ett område med fler av släkten von Linde. De flesta männen har gjort militär karriär. Axel (1883-1969) var kapten och rikets förste gymnastikkonsulent. Han är belönad med en finare gravsten. Utmed kyrkogårdsmuren ligger gravstenar, bland annat över drängen Joh. B. Magnusson (1886-1911). Hög och låg.

Karta