Råå åns dalgång
är ett naturreservat mellan Gantofta och Råå sydost om Helsingborg. Utmed ån går en vacker promenadstig.

9 augusti 2008: Jag råkade se det när jag var på fotboll i Gantofta, och tyckte det såg trevligt ut. Då hade det varit torrt en tid och det var lite vatten i ån. En vecka senare hade de regnet en hel del, och då åkte jag dit igen för att vandra utmed ån mellan Gantofta och Råå. Ån var då mer fylld med vatten. På hela sträckan går det utmed ån en bra och promenadvänlig strösvtig. Detta var en dag i augusti och grönskan var frodig. Stigen och ån tar en genom en intressant natur, till största delen skog. Området är populärt, stigen gör det enkelt för olika aktiviteter som att rasta hunden, jogga, och fiska. Jag frågade de som fiskade hur fiskelyckan var, den dagen var det ingen som fått något. Stigen passerar Raus kyrka. Jag gick in för att titta, många par ögon vände sig mot mig. Men inte brudparets framme vid altaret. Vid kyrkan har det sedan "urminnes tider" funnits ett vadställe, idag är det en gångbro. En minnessten om detta står vid bron. Innan Råå lämnar stigen för en stund åkanten, och går på sluttningen ovanför en betesmark. Intill är ett villaområde. Man går sedan åter nere vid ån. Mycket djurliv såg jag inte. En person jag mötte, vi hade en trevlig diskussion om fotografering, hävdade ett en häger brukade stå nära laxtrappan. Vi såg den högt upp i skyn istället. I betesmarken fanns får, och innan Råå låg en katt och tryckte.

I dessa trakter har det sedan länge tillverkats keramik, dalgången är rik på lera. I Raus finns en stenkärlsfabrik, liksom i Vallåkra längre söder ut. I Gantofta är Jie-keramik, förr med egen produktion, idag leverantör av konstnärsdesignad keramik.

När man är i Gantofta kan man också se på fornminnena Gantoftadösen (en stendös) och sliprännor, strax söder om Gantofta.

Betesmarken

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009