Torrlösa kyrkoruin
med det Thottska gravkoret. Där begravdes Sophie Brahe, Tycho Brahes syster och medarbetare. När den nya kyrkan byggdes så revs den gamla kyrkan förutom gravkoret. Cirka tjugo år senare revs koret och liken begravdes någonstans.

19 januari 2020
Kör från Ask mot Svalöv. Två kilometer innan Svalöv ligger Torrlösa. Parkerar vid kyrkan. Längre fram längs vägen mot Svalöv ligger den gamla kyrkan, nu en ödekyrkogård. Det intressanta med den gamla kyrkan är gravkoret som byggdes 1614, det Thottska gravkoret. När den nya kyrkan byggdes på 1840-talet, ritad av Brunius, revs den gamla kyrkan förutom gravkoret. Släkten Thott var ägare till Eriksholm, idag Trolleholm slott. I koret begravdes bland annat Sophie Brahe, Tycho Brahes uppskattade syster och medarbetare. Sophie var gift med Otto Thott. Fler i den Thottska släkten fick sin plats där.

1862 fick lantbrukare "tanken att det gamla koret borde nedrivas, helst det lät sig göra att använda kalkbruket på åkrarna". Så gjordes och inventarierna såldes. Liken blev utburna och nedgrävda lite hur som helst, Sophie någonstans utanför koret. Idag finns inget spår av dem. Om detta står det inget på informationsskylten. Min källa är Mandelgrens text om Det gamla gravkoret i Torrlösa i Svenska Fornminnesföreningens tidskrift No 1 1870. idag finns inget av kyrkan och gravkor kvar. Stenar märker ut platsen för gravkoret. Där står en minnessten om det Thottska koret och en nästan oläslig minnesten över Sophie Brahe. På ena sidan ligger gamla gravstenar. I kanten av kyrkogården ligger yngre gravstenar på rad. I övrigt finns några kvarvarande gravstenar.

Går en runda vid den nya kyrkan. En fin stenkyrka. På kyrkogården är ett yngre gravmonument för Thottska ätten.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.910758, 13.139369