Skånebilder - Glumslövs backar

29/11 2009: Väderprognosen spådde regn, men det klarnar upp. Cyklar till stationen och tar tåget till Glumslöv norr om Landskrona. Under järnvägen och motorvägen (E6) är en gång/cykelväg. Kommer upp till en rastplats, med ett stort antal lastbilar. Går förbi butik, tre restauranger (Taco bar, Värdshuset Milstolpen, och Burger King). Milstolpen frestar med lunch buffé, passar inte ihop med min dag idag.

Söder om rastplatsen är ett område med gravhögar. Inte lika populärt som rastplatsen, jag är ensam om att intressera mig för den. En informationsskylt berättar om platsen. Här finns megalitgravar (gånggrifter) från yngre stenåldern (3600-3200 f.Kr) och gravhögar från bronsåldern (1800-1000 f.Kr). Bortom skylten syns en av gravhögarna. Jag går över en som det verkar nyslagen äng, och upp på högen. Därifrån har jag utsikt: norrut mot rastplatsen, i öster skånskt jordbrukslandskap, i väster Öresund med Hven, i söder är flera gravhögar. Utmed motorvägen är en gånggrift, jag går dit. Väggarna är kvar, men takblocken är borta. Söder om den är ytterliggare en gånggrift, även den utan tak. Går runt bland gravhögarna. Går upp på en som ligger centralt, ser ut mot Öresund. I söder ligger gravhögar i åkermark. Österut är en stor hög. I norr är högarna mot rastplatsen.

Det börjar skymma, går tillbaka till stationen. Med på tåget är en bekant tillsammans med sin hund. Vi åker hem till mig, äter och dricker kaffe.

Karta