Kulla Gunnarstorp
slott och naturreservat norr om Helsingborg. På strandremsan nedanför slottet är en tidvattenformad kustmiljö från 200 miljoner år sedan. Slottet, som är uppfört i mitten av 1860-talet, ligger vackert på landborgen mot Öresund.

25 september 2016
Kör av mot Domsten, direkt vänster mot Laröd. På höger sida leder en väg mot slottet och en parkering. Går genom grinden förbi borgen från 1500-talet omgiven av en vallgrav. Passerar slottet. En stig går utmed bäcken söder om slottet ner till stranden. På strandremsan nedanför slottet är en kustmiljö formad av tidvatten för 200 miljoner år sedan.

Söder om bäckens utflöde är spåren efter tidvatten. En av de bästa bevarade i Skandinavien. Omväxlande lager av av ler- och sandsten. Tidvattnet gjorde att olika kornstorlekar avsattes beroende på strömmarna vid hög- och lågvatten. Ska också finnas spår av maskgångar. Svårt att se. Norr om utflödet är vackra klippor. Intressant plats.

Äter lunch. Än blommar baldersbrå. Längs stranden är en talldunge. Ett träd har en mängd inristningar.

30 augusti 2008
Kulla Gunnarstorp är ett slott strax norr om Helsingborg mellan Hittarp och Domsten. Slottet, som är uppfört i mitten av 1860-talet, ligger vackert på landborgen mot Öresund. Den gamla huvudbyggnaden är från 1500-talet ligger undanskymd. Slottet är privat men omgivningarna är ett naturreservat med ett flertal strövstigar, bl.a. Skåneleden går på en sig utmed kusten nedanför slottet. Söder om slottet är en bäckravin vid vars kant en stig går ner till Öresund. Skogen utgörs av ek och bok, med inslag av talldungar. Från sluttningen mot slottet har man utsikt över Öresund. Där står även en minnessten över ett biskopsmöte 1920. Från en utsiktpunkt norr om slottet har siktgator huggits i skogen, och man har har utsikt i tre riktningar.

Jag tog tåg och buss dit. Gick ner till havet längs en vacker bäckravin, sedan upp till en utsikt över Öresund väster om slottet, och norrut till en utsiktsplats med siktgator. Ner till havet igen för att äta matsäcken sittandes på ett av Per-Albin linjens fort. Tiden räckte inte till för att se på bronsåldersgravar och borgen från 1500-talet.

Karta