Skånebilder - Glumslöv - Råå

Om en kustvandring Glumslöv - Sundvik - Ålabodarna - Fortuna - Rydebäck - Örby ängar - Råå.

24/7 2010: Tåg till Glumslöv, går landsvägen söderut till Hilleshögs dalar. Går där på stig mellan fält och kullar till Rustningshamn vid Öresund. Följer stenig stig den korta sträckan till Sundvik med sin lilla hamn. Det är många bilar i farten på vägen till Ålabodarna. Stockrosor prunkar, cyklister far fram. I hamnen är det hamnfest. Går genom byn, upp till gånggriften. Nedanför byggs det. Hur är det med strandskyddet? Går på landborgen mot Fortuna. Stupar brant mot stranden. Cyklister vill komma förbi. Stigen är smal. Lertäktsdammarna innan Fortuna skyddas med bl.a. strandråg från erosion från havet. Går vidare norrut till Rydebäcksbadet, det är folktomt. Passerar hus som varit statarlänga. På cykelstig genom skog, förbi Rydebäcks herrgård. Kommer ut vid stranden igen, inåt land ligger Rya golfbana,med sitt klubbhus. Kommer fram till Örby ängar med badstrand, gräset är brunbränt. I ett fuktigt område är det frodigt. Uppe på land ligger Sundsgårdens folkhögskola. I hörnet av ängarna är ett vindskydd, Skåneleden går här. Nerklottrat och gallret till grillen är sönder. Huset bakom är nerbränt. Går på stranden till Råå hamn, som är fylld med båtar. Äter en laxkebab på Lasses Fiskrökeri. I hamnen är det kasedans. Skulle sänka medelåldern rejält, passerar bara. Sedan buss till Knutpunkten.

Länkar:
Lasses fiskrökeri

Karta

Rydebäck