Sliprännorna i Viken
sandstenshällar med stort antal sliprännor. Ursprunget är omdiskuterat: bönderna har i sen tid slipat sina verktyg där, eller kanske att de på stenåldern användes till att slipa stenredskap.

22 april 2011: Viken centrum. Här går jag av bussen. Väster om vägen är en gröning i ett villaområde, i andra änden syns en sandstenshäll. Går gångvägen dit. Vid hällarna står en skylt. Den skulle såkert ha kunnat berätta en del, men väder och vind har gjort den oläslig. Det är en stor häll och två mindre. På dem är en stor mängd rännor. Det tvistas om hur de har uppstått. Lokal tradition säger att bönder har åstadkommit dem när de slipat redskap i relativt sen tid, en annan tolkning är att de är från stenåldern då man också slipade redskap och vapen. Strax söder om Gantofta vid Råå ån är också sliprännor, men de här verkar annorlunda. Det finns också på flera platser på Gotland, lite annorlunda de också tror jag. Jag vet inte så noga. På den mellanstora hällen syns tydliga rännor. På den minsta är det än färre. Bakom ligger en lekplats. Kommer en barnfamilj, barnen gungar glatt ointresserade av sliprännor. På den stora hällen är också några hål, kanske naturliga. Någon har ristat in text på hällen, kanske nutida. Jag gör några närgånga studier av några rännor. Känns mjuka och sköna. Jag går tillbaka mot Viken över gröningen.

Karta