Gantoftadösen
dös från omkring 3600 f.Kr. i en åker invid landsvägen strax söder om Gantofta. Består av tre stenblock som bär upp ett takblock.

1 december 2013
Tar pågatåget till Gantofta. Går genom byn till landsvägen söderut. Strax utanför Gantofta, ute i en åker, ligger en stendös från omkring 3600 f.Kr. Vid vägen är en liten parkeringsficka, stor nog för en bil. En skylt berättar om gravtypen. Dessa gravar var täckta med jord och grästorvar. Under åren är jorden borta och det återstår stenarna. Dösen har åt tre håll stenblock som väggar, på dem vilar ett takblock.

Åkern är nyplöjd, jag använder ett hjulspår för att gå de få metrarna till dösen. Takblocket är två block, men det är antagligen det ursprungliga som spruckit. Blocket ser ut att ligga instabilt, vilandes på några enstaka punkter. Men det är hur stabilt som helst. Ändå känns det osäkert att krypa in. På takblockets ovansida ska det finnas skålgropar. Svårt att urskilja några, trots att jag går upp på en av kantstenarna.

Fascinerande med dessa gravmonument från gångna tider. Även efter döden vill man visa att man varit någon. Nu för länge sedan glömda. Jag lämnar dösen och går vidare på vägen för att besöka en annan märklig historisk sevärdhet, sliprännor.

Karta