Hallabäcken
är en bäckdalgång på Söderåsens sydsluttning öster om Billesholms. En frodig dalgång med nedlagt stenbrott.

24 maj 2015
En smal grusväg leder till parkeringen vid Åvarps fälad. Fullt på parkeringen. Ställer bilen vid sidan om vägen. På fäladen blommar äppelträd. Floran verkar artfattig, blodrot, teveronika och kanske det är en fibbla. Ett par med en glad liten hund sitter i solen med kaffe. Finns kor med tjur på fäladen. Tjurar är inte att lita på. Istället för att gå på fäladen så blir det stigen till landsvägen mot Stenestad.

Sedan direkt på grusvägen förbi Båv. Anis blommar vid vägkanten, smular ett blad, doftar lakrits. Innan bron över Hallabäcken går en bred stig österut in i Hallabäckens dalgång. Stigen följer bäcken i lummig grönska. Norra sidan blir brant. En stig verkar leda upp på sluttningen. Möter ett ridande sällskap. Vid bäcken är ett vackert bestånd med ormbunk. Bäcken porlar, fåglar sjunger.

Kommer till en öppning. Ett nedlagt stenbrott. Skärvor täcker marken. Här bröts diabas och amfibolit till ornament- och monumentalsten, t.ex. gravstenar. Bakom träd syns branta kala klippväggar. Fortsätter till nästa öppning. Här syns berget tydligt, det stupar brant. Sitter ner för lunch. En bäck faller från krönet. Låter som ett större vattenfall.

En otydlig knölig stig går vidare upp i dalgången. Mötte tidigare en man som berättade att man kommer till en bro, "en bra bit". Vänder efter ett tag, får bli en annan gång. Får även bli en annan gång att prova stigen upp på sluttningen. Hästar går i hagen vid Båv. Tusenskönor, ett äppelträd och ett mjölkbord ramar in.

Karta