Eneskogen
vid Anderstorp öster om Röstånga. En gång ståtlig, men på senare tid har den farit illa. En del av enarna har stått här i över hundra år. Högt och tätt, man kunde nästan irra bort sig. Nu är det risigt, mångar är torra och en del har ramlat.

22 mars 2019
Parkering på norra sidan av bron vid Djupadalsmölla. Mycket vatten i Rönne å. Utmed vägen börjar pestskråp blomma. Efter bron går vi grusvägen till vänster. Viker sedan av på markvägen söderut. Följer stengärdet till Skåneleden. Vårlök blommar. Genom bokskogen. Rönne å är översvämmad. Stannar till vid utsikten på Natthall över dalgången. Vackert som vanligt. Vi är på väg till eneskogen, följer därför Skåneleden vidare.

Förbi klippblocken till en smal väg. Enstaka vitsippor. På stig genom granskog med stor myrstack. Sedan över stätta till fäladsmark med enstaka svalört i blom. Framme vid Anderstorps eneskog. En gång ståtlig, men på senare tid har den farit illa. En del av enarna har stått här i över hundra år. Högt och tätt, man kunde nästan irra bort sig. Nu är det risigt, mångar är torra och en del har ramlat. Genom skogen går en markväg, som har blvit förstärkt med stenkross. Följer den till en äng där man kan parkera om man kommer vägen från Anderstorp. Här står också en informationsskylt.

Tar av på Skåneleden och följer den för att se västra delen. Mellan enar fram till en lövskog. Gamla bokar, några har fallit. En liten man med kikare står på en högstubbe. Stigen blir översvämmad. Strövar genom eneskogen, över markvägen till ett stengärde. Här paus för lunch.

Sedan åter till Natthall. Går ner under stupet för att leta efter blåsippor.

Om besöket och andra besök vid Natthall.

20 april 2008
Går Skåneleden mellan Jällbjär och Natthall. Lärkan sjunger, kalvar bligar på mig, en grå katt stryker förbi. Anderstorp består av några hus och gårdar. Mellan gårdarna är en vägvisare: Eneskogen.

Det är en smal grusväg, "parkering 800 meter" står det på en skylt. Jag passerar en öppen väggrind. Fyra vråkar cirklar runt högt uppe. Höger om vägen är det granskog, till vänster har jag en enefälad. Enefäladen byts ut mot ett fält, bortom fältet är en lövskog, mot fältet är ett vacker stengärde. Vägen ormar sig fram. Granskogen lämnar plats för en eneskog. När jag kommer fram till parkeringen, som är i hörnet av en hage, jag att jag missat ledens avtag in i eneskogen. Jag går tillbaka och hittar den knappt synliga stigen in bland enarna. Stigen passerar genom en bokdunge med några gamla och tröttar bokar. De ser värre däran ut än de gjorde för tio år sedan. Stigen går åter in bland de rakryggiga enarna. Vitsippor pryder marken. Även de ser tröttare ut än för tio år sedan. På håll hör jag röster. Stigen är blöt där den går genom en blandlövskog. Två vandrare kryssar mellan torrare partier. Stigen går över vägen och in på en gräsväg. Det är en spännande eneskog, en fin plats för en fikapaus.

Eneskogen slutar vid ett stengärde som är gränsen mellan ett fält och en hage, som leden passerar genom utmed gärdet. Mycket svalört. Leden fortsätter därefter på en markväg genom en grandunge, och vidare mot Natthall.

Karta