Källs Nöbbelövs kyrkoruin
en kyrka från 1100-talet, som revs 1881 när en ny byggdes. På platsen syns inget av den gamla kyrkan, stenar markerar platsen för den. Kvar på kyrkogården är en del gamla gravstenar.

19 januari 2020
Kör från Teckomatorp söderut till Källs Nöbbelöv. Parkerar vid kyrkan. På andra sidan vägen, norr om den nya kyrkan, ligger den gamla kyrkogården. Mot vägen är en låg mur en låst grind. Marken är tuvig. På platsen låg en kyrka från 1100-talet, som revs 1881 när en ny byggdes. På platsen syns inget av den gamla kyrkan, stenar markerar platsen för den. I koret står ett trädkors. Kvar på kyrkogården är en del gamla gravstenar. De flesta är svåra att tyda, en del vackert utsirade. Vid korset ligger en sten med synligt kors, årtalet som är inristat tyder jag till 1714. Längs västra sidan är en inhägnad gravvård. En gravsten har något som liknar en pokal inristad, en annan har en huvudbonad.

Kyrkan som byggdes fick husbock så den ersattes av en ny, som invigdes 1959, vilken är den som står där idag.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.886718, 13.077802