Jällabjär
strax öster om Röstånga. Det är en tydlig höjd som är en gammal vulkanrest, vilken är nedslipad under årmiljoner till dagens beskedliga femtio meter över omgivningen. På toppen finns rester av basaltkuppen.

27 september 2014
Kör in på grusvägen mot Långaröd. Naturreservat står det på skylten in mot grusvägen. Norr om vägen reser sig en kull 123 meter över havet. Jällabjär. För 170 miljoner år sedan var det en aktiv vulkan. På dess topp kan man, om man är observant, se rester av kraterröret. Efter några kilometer på grusvägen leder en smal väg norrut till en parkering.

Härifrån följer man Skåneleden mot toppen. Vid parkeringen ligger ett av Skåneledens vindskydd. Intill är en enefälad. Letar efter svamp. Ser mest mossa, björnmossa? Fortsätter leden. En stätta leder in till betesmark. Får och utsikt västerut. Passerar en gångrist in i bokskogen på toppen.

Liksvamp sprider odör. I en öppning utsikt norrut. Stigen följer ett stengärde. Strax efter högsta punkten är en oansenlig klippkant. En informationsskylt upplyser om att det är en basaltkupp. Kanten består av basaltpelare som en gång var långt nere i vulkanen, nu stelnad magma sprucken i sexsidiga stavar. En viss känsla att promenera på en vulkanrest.

Från toppen följer vi det gulvita spåret. Viker ner norr om sluttningen från toppen. Genom lövskog. På en murken trädstam växer en svamp, blomkålssvamp? Gör en avstickare på det blåvita spåret. Lunch i en glänta.

Intill är en urskogsliknande skog. Letar efter svamp. En trollskog. Tycker mig se ett troll titta fram bakom en trädstam. Går tillbaka till det gulvita spåret.

En ensam vitsippa tror det är vår. En färist tar oss in på en fälad med odlingsrösen. Plats för kaffe. Gör en avstickare på Skåneleden till en enefälad. Letar efter svamp. En ensam kantarell får stå kvar. Flugsvamparna också. Går tillbaka på Skåneleden till parkeringen.

Jällabjär ligger strax öster om Röstånga. Det är en tydlig höjd som är en gammal vulkanrest, vilken är nedslipad under årmiljoner till dagens beskedliga femtio meter över omgivningen. Strax öster om den högsta punkten kan man se sexkantiga basaltpelare. Höjden är skogsklädd, på toppen med bokskog. Nedanför sluttningarna är det betade hagmarker, men det finns även fuktigare partier med al och även en.

Skåneleden passerar genom området och har ett vindskydd i den södra delen. Vid vindskyddet finns en parkeringsplats, som kan nås från en grusväg som går mellan Röstånga och Anderstorp. Följer man Skåneleden från Röstånga kommer man via en grusväg till en parkering i norra delen. Skåneleden tar en upp över toppen. Till Röstånga finns allmänna kommunikationer.

Karta

Skåneleden:
Röstånga - Jällabjär
Jällabjär - Natthall