Askebacken
naturreservat sydväst om Hörby. Ädellövskog och änsgmark med rik flora.

1 april 2016: Blåsippor
Blåsippstider. Kör vägen från Löberäd mot Hörby. Tar västerut i Lyby mot Fogdarp. Strax efter en kraftledning går en smal grusväg norrut till Askebackens naturreservat. Vid reservatet är en parkering. En stig går genom skogen.

Många fallna träd. Lämnar stigen och vandrar i skogen på jakt efter blåsippor. Där, en enda. Nerför en sluttning. Hamnar bland ramslök.

Upp till stigen igen. Vitsippor på väg ut. Plötsligt ett område med blåsippor. De sträcker sig i solen. Stigen fortsätter genom ramslök. Försvinner bland fallna träd. Slutar vid en stätta mot betesmark.

Intill går kraftledningen. Under den är ängsmark. Tillträde förbjudet en sommarhalvåret. Får bli ett återbesök ängsblommorna börjar.

Vandrar tillbaka med avstickare in i skogen. Snårigt, kryper under trädsatm. Sträcker mig i vaden. Fikapus på trädstam. Bland blåsippor.

Går vidare genom skogen. Skålsvamp? Tillbaka på parkeringen. En hund vid en gård skäller. Kör. En hund skäller, rusar fram bakom bilen.

Karta