Skeglinge kyrkoruin
den tornlösa kyrkan uppfördes på 1100-talet. På 1870-talet revs Skeglinge kyrka. Kyrkans plats markeras med stenar. På östra sidan finns flera gamla gravstenar, de flesta inte läsbara. I sydöstra hörnet står en klockstapel.

4 juni 2020
Svänger österut av vägen (väg 113) mellan Gårdstånga och Eslöv, strax efter Gårdstånga. Tar av direkt norrut på en grusväg. Är snart vid parkeringen till Skeglinge kyrkoruin. Stora vackra träd står idag på platsen där Skeglinge lilla tornlösa kyrka uppfördes på 1100-talet. När Skeglinge och Borlunda kyrkor blev för små byggdes en ny i Borlunda. På 1870-talet revs Skeglinge kyrka. Senare på, 1950-talet, gjorde man vid den gamla kyrkogården och kyrkans plats markerades med stenar. Ett långhus, vapenhus, kor med absid. Olika ingångar för män och kvinnor. I absiden står en trädstubbe som altare. På östra sidan finns flera gamla gravstenar, de flesta inte läsbara. På en kan man läsa Ola Nilsson (1785 - 1867) med maka Hanna Nilsdotter (1793-1880). I sydöstra hörnet står en klockstapel, den är modern från 1960-talet, men klockan är den som fanns i den ursprungliga klockstapeln. Kyrkogården omges av en stenmur. Kastanjerna blommar för fullt. Ett träd med röda blad som liknar lönn, måste vara en blodlönn. Vackert. Fina trädstammar. Finns en informationsskylt i plåt med en text om kyrkan. En vacker plats.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.790437, 13.322908