Allarps bjär och Södra Hultarp
naturreservat vid Hallaröd väster om Höör. Allarps bjär är resterna av en vulkan, där höjden är bevuxen med lövskog. På sluttningarna kan man se basaltpelare. På våren blommar ramslök.

10 maj 2018:
Torrt. Det dammar efter bilen när vi kör den smala grusvägen från Hallaröd till parkeringen vid Allarps bjär. För cirka 100 miljoner sedan var här aktiva vulkaner. Allarps bjär var en, idag en lövskogsbevuxen kulle. Går till norra sidan, en rasbrant. Mossbevuxna stenar. Fina ormbunkar.

Återvänder till stigen upp till toppen. Lite brant. Finns räcke att hålla sig i. Gulplister är på gång. Fortfarande blommar vitsippor. På toppen står ett rastbord. Går genom skogen till rasbranten. Här syns några basaltpelare från stelnad magma. På andra sluttningen, strax nedanför rastbordet, syns också basaltpelare.

Går stigen framåt. Mycket ramslök. Skogen är fylld med doften från dem. Det mesta är i knopp. Enstaka utslagna. Vid ett stengärde, av basalt, tar vi höger. Vacker skog. Kammer fram till en göl. Där finns en imhägnad vid en klippa. Kaffepaus på klippan. Går stigen förbi Karrastenen, som en riktig karl orkar lyfta. Har gett upp det, försöker inte denna gång. Viker av förbi en sommaräng. Tar stigen nedanför södra branten. Där finns ett stort bestånd med ramslök. Fint. Är åter vid parkeringen.

19 maj 2012: Fram till Allarps bjär är en smal grusväg från Hallaröd. Vid foten av bjäret är en parkering. Går uppför på stigen till toppen, rätt brant. På toppen är min fikaplats. Vi avlöser en familj som fikat färdigt. Sitter ner vid stengärdet och äter medhavd lunch. Intill blommar gulplister. Vi är här för att se hur långt ramslöken har kommit. De flesta är fortfarande bara i knopp. Det är något annat vitt som blommar.

Följer Skåneleden genom den vackra skogen. Kommer till Karrastenen, en stor sten som en riktig karl ska kunna lyfta. Liksom andra gånger orkar jag inte rubba den. Går vidare, förbi bergidagen, runt och under rotvältor. Det är torrt frånsett vid ett kärr, hunden får lotsas förbi på ett stengärde. Vid en barrdunge möter vi ett Skåneledsvandrarpar. Kommer åter in i en skir lövskog. Här ligger ett av Skåneledens vindskydd. Ett danskt sällskap ska övernatta där. Det berättar att det är många danskar som är ute och vandrar, några vindskydd har varit fulla. I närheten är en vattenpump, provar den. Fungerar.

Går tillbaka. Träffar några som är ute och geocachar. "Det ligger ett rådjurskid här" varnar de. Vi har hund med oss, dess husse tar den på en lång omväg. Jag ser på kidet, vackert och stilla ligger det. Mamman är säkert orolig i närheten. Lämnar platsen. Vid Karrastenen följer vi skogsvägen västerut. Förbi en vacker göl. Invid en hage är en klippa och rester av något som nog varit en byggnad. Tar in på stigen som leder upp upp på bjäret. Här har ramslöken nästan slagit ut. Tar stigen som går nedanför toppen till parkeringen.

Fikasugen. Kör till Trollenäs slott för en fika på Borgstugan. Kaffe och rödbetskaka.

Andra besök: Allarps bjär och Södra Hultarp är två naturreservat vid Hallaröd väster om Höör. Reservaten gränsar till varandra. Allarpsbjär är resterna av en vulkan, där höjden är bevuxen med lövskog. På sluttningarna kan man se basaltpelare, skapade vid nedkylningen av lava från vulkanen. Från Hallaröd kommer man dit via en grusväg, efter ett tag ser men höjden resa sig över omgivningen. Vid en relativt brant backe upp på toppen finns en parkeringsplats. På höjden är det en frodig flora, på våren är marken vit med vitsippor som avlöses av ramslök. Skåneleden passerar genom reservaten, från toppen av Allarpsbjär går leden nerför sluttningen utmed den omgivande åkermarkerna. Man passerar en enslig sten av mörk granit, Karrastenen. Den som orkar lyfta den är en riktig karl. I området mot Södra Hultarps lövskogar finns några våtmarker, bl.a. en göl. Även berget går i dagen i Södra Hultarps vackra lövskogar. I denna lövskog finns ett vackert beläget vindskydd på Skåneleden. Parkeringen vid Södra Hultarp når man från Hallaröd om man kör mot Billinge, efter någon kilometer tar man höger mot Forestad. Omedelbart efter avtaget är en parkering. Området är ett omtyckt utflyktsmål.

Karta