Sankt Olofs källa
ligger i en skogsdunge nära Hallaröds kyrka. Var under medeltiden ett centrum för Sankt Olofskulten, och var troligen sedan tidigare en offerkälla.

7 juli 2013: Jag har parkerat vid Hallaröds kyrka. Jag frågar en man efter en toalett. Det fanns förr en i ett skjul, men den är borta. Jag får göra ett besök i buskaget istället. Därinne, på ett träd, har någon satt upp ett tygdjur. På marken ligger glas, en del krossat. Konstigt.

Västerut utmed norra kyrkogårdsmuren går en en klippt gräsgång. Jag följer den. Snart kommer jag in i en skogsdunge. På våren kan stigen vara rejält blöt, idag är den torr och fin. Övergår till en riktig stig. I andre änden av dungen ligger Sankt Olofs källa. Olof Haraldsson var kung av Norge, som han kristnade med hårdhänta metoder. Han stupade 29 juli 1030 i slaget vid Stiklestad i mellersta Norge. Hans helighet visade sig genom underverk som skedde vid hans grav. Under medeltiden blev källan en vallfartsplats, man offrade pengar och mat för hälsa och välgång. Den största dagen var Olofsdagen den 29 juli. Man besökte samtidigt marknaden som hölls i närheten av kyrkan. Marknaden flyttades på 1700-talet till Hörby, där den är än idag. Idag går en pilgrimsled från Höör till källan.

Källan ligger bakom ett stengärde. En kaprifol är som en grind i öppningen i stengärdet. Bänkar inbjuder till att sitta ner, något obekvämt, för en stunds stillhet. Jag äter min lunch. Man pilgrimsvandrade hit för att bl.a. bota sina krämpor. Kanske något för mig med min krånglande rygg. Jag sätter mig på huk vid källan, tittar ner i vattnet. Ryggen blir inte bättre, jag är väl för snål som inte offrar en slant, och maten har jag redan ätit upp.

Jag har varit här några gånger, på våren prunkar vitsippor. Idag pryder ormbunkar stengärdet. Skåneleden passerar förbi, detta är en plats för en stunds vila för vandraren. Jag vilar färdigt, går tillbaka till kyrkan, och kör hem på den vackra vägen mellan Hallaröd och Munkarp.

Hallaröds kyrka
Skåneleden: Hallaröd - Södra Hultarp
Skåneleden: Hallaröd - Dagstorpssjön

Karta