Trollenäs slott
slott väster om Eslöv med konst i smedja, grindstuga, park, kyrkor, café i borgstugan.

20/6 2010: En eftermiddagstur. Vid mitt besök tidigare i år var det förmiddag, regn, och stängt. Går från parkeringen utmed vägen till smedjan. Idag är det öppet med glas och keramik, bl.a. klockor med motiv och glasansikten. Går vidare till parkens ingång och grindstugan. Även här glas och keramik, dessutom fin fotoutställning. Strosar runt i parken, förbi dammar, små broar över Saxåns armar. Går upp mot slottet. På slottets fasad är ett huvudlöst troll, ätten Trolles vapen. På en annan vägg är tre huvuden, kanske trollets huvud? Sägnen berättar att trollet fick sitt huvud avhugget av en herreman, men huvudet flög på igen. Tredje gången lyckades han förhindra återflykten. Den vackra lilla Näs kyrka intill slottet är öppen. Kyrkan har sitt ursprung i 1100-talet. Finns inga fasta bänkar, tegelgolvet är ursprungligt. 'Gå inte på gravhällarna i golvet' ber en skylt, inte alla som verkar se den. Ljus strilar in från ett fönster. Valven är prydda med något skamfilade målningar. I golvet är ett stort block, under är en krypta med kvarlevor av Thotts och Trolle. I ett gravkor är stoften efter Nils och Ann Trolle, bakom ett galler med det huvudlösa trollet. Utanför kyrkan är gamla gravkors. Lämnar kyrkan för kaffe i Borgstugan. På ovanvåningen är ett galleri. Idag med målningar från folktron. Köper kaffe och äpplekaka i caféet. För bra väder för att sitta inne, slår mig ner utanför. Innan jag kör hem går jag på bron över Långgropen, här är en också en parkering, och vägen upp till Trollenäs nya kyrka från 1860. Lyckligtvis rev man inte den gamla.

Länkar:
Trollestigen - promenadslinga utmed ån
Trollenäs slott
Trollenäs smedja och Café Borgstugan

Karta