Harlösa kyrka
från 1100-talet, om- och tillbyggd. Dopfunt från 1100-talet av Mårten Stenmästare. predikstolen av 1600-tals träsnidaren Jacob Kremberg.

21 juli 2012: Parkerar vid utsiktsplattformen Bligehöj, varifrån man har en vidsträckt utsikt över Vombsänkan. Under några sommarveckor (4 juli - 2 augusti) pågår i kyrkan en utställning med konstnärer i ARNA projektet. Konstnärer från hela världen som under en kort tid vistas i Fågelriket, mötesplats för kultur och natur. Fågelriket med Vombsjön och Krankesjön. I kyrkan visas verk av några utvalda konstnärer. Ett trevligt initiativ. Känns märkligt att se modern naturkonst bland gamla minnestavlor över släkter som varit knutna till Hjularöds gods några kilometer bort. Kyrkan är byggd i slutet av 1100-talet, med om- och tillbyggnader på 17- och 1800-talen. Dopfunten är från 1100-talet och troligen gjord Mårten Stenmästare. Predikstolen är gjord 1641 av den kände träsnidaren Jakob Kremberg, och förgylld 17 år senare. Den moderna trappan upp till predikstolen hänger inte ihop stil och tidsmässigt. Mer av Krembergs träsnidarkonst kan ses i Gårdstånga kyrka en mil västerut. De främre bänkraderna har kvar sina bänkgavlar.

Länkar:
ARNA
Fågelriket
Min sida om Bligehöj

Karta