Harlösa Bligehöj
utsikt över Vombsänkan från en plattform vid Harlösa kyrka, 'Skånes vackraste utsikt'.

28 augusti 2015
Regnet vräker ner. Ställa in? Avvaktar. Kvällen är ung. Det avtar. När vi kör mot Harlösa har regnet upphört. Solen kommer när vi parkerar vid utsiktplatsen Bligehöj mittemot kyrkan i Harlösa.

Detta är Fågelriket med Vombs ängar, Krankesjön och Klingavälsån, finns information om området. På ett bord intill Donationshuset, före detta ålderdomshem och nu museum, dukas det upp olika sorters skinka, sallad, bröd, sås, ost, hallon, körsbärsplommon och lättöl. Födelsedag. Avnjuts med utsikt och en alltmer lysande sol.

Kaffet intas vid bordet på plattformen. Tyvärr skyms utsikten av räcket. På bordet är enkel karta över Skåne med Vombsjön, Krankesjön och tre vandringsleder.

Kör hem i solnedgången.

13/8 2010: Tar in på vägen upp till Harlösa kyrka. Mittemot kyrkan är en parkeringsplats. På sluttningen mot Vombsänkan har man byggt en utsiktsplattform. Enligt ett anslag är det 'Skånes vackraste utsikt'. Det får var och en bedöma men vackert är det. Skyltar informerar om Vombsänkans geologiska historia. Sänkan bildades av att berggrunden sjönk. Isälvsavlagringar gör att marken är sandig. I sydost skymtar Vombsjön, i söder Romeleklint på Romeleåsen. Sänkan sträcker sig vidare västerut. Intill plattformen, mot öster, ligger Donationshuset. Förr ett sorts ålderdomshem för gamlingarna på Hjularöds gods, idag ett museum. På plattformen finns bord och bänkar. Slår mig ner med muffins och kaffe och studerar solnedgången. Kör hemåt mot den nedåtgående solens land. Vid Hammarlunda mölla smiter solen under horisonten.

Länk:
Fågelriket
Donationshuset
Harlösa byalag

Karta