Vaxsjön
vid Frostavallen utanför Höör. Sjö i naturskönt område. Promenadslinga runt sjön. Fiske, vandrarhem, badplats.

2 oktober 2011: Ställer bilen på parkeringen nedanför Storstugan på Frostavallen. Går stigen genom bokskogen mot Vaxsjön. I grönskan ligger en gravhög, går man upp på den får man en fin vy över sjön. Runt sjön går en tillgänglighetsanpassad promenadstig, cirka tre kilometer lång. Följer den medurs. Med ojämna mellanrum sticker små fiskebryggor ut i sjön. Kommer fram till badplatsen, med bryggor, rastbord. I ett nerklottrat skjul är toaletter. Två män står på en av bryggorna och fiskar. Folk promenerar och vilar på bryggorna. Jag sätter mig på en sten och äter lunch. En familj dukar upp en större måltid. Går sedan och tittar på Frostavallens vandrarhem med flera stugor. Ser trevligt ut. Går vidare till baksidan av Storstugan, passerar då förbi Hagstadstugan som lär vara café på sommaren. En ditflyttad ryggåsstuga från 1700-talet. Bakom Storstugan är en fågelpark. I en hage går några Nandu, en sorts struts. Oj Aj, de nafsar efter mig. Aja baja! Annars är fåglarna i burar. Återvänder till sjörundan.

På en brygga står en flicka och fiskar. Stigen går genom lövskog, sedan via grindar genom en hage. Vid sjökanten syns ett vackert beläget hus. Vad jag vet kan man hyra det. Går vidare, stigen kantas av vita björkstammar. Kommer in i en bokskog. Träd speglar sig i en tjärn. Tar en paus vid några rastbord. Ser människor komma och gå. Stigen går vidare förbi en rastplats invid sjön. I vattnet ligger en vattenfylld eka. Passerar huset, vidare genom bokskog. En fiskebrygga sticker ut i vattnet mellan vassruggar. Träd med höstfärg ramar in vyn. Lämnar bokskogen. Här gick jag Skåneleden för många år sedan, då var det kalt nedanför Skånes Djurpark som ligger strax öster om sjön. Nu har sly växt upp. Går ut på en fiskebrygga, sjön ligger stilla. Passerar en hage via grindar, och min runda är fullbordad.