Gårdstånga kyrka
nordost om Lund, med ursprung från 1100-talet. Känd för sina unika 1600-tals träinventerier av träsnidaren Jakob Kremberg.

4 december 2011: "Kyrkan" står det på en skylt. Kör in till kyrkan. Den är byggd i slutet av 1100-talet, om- och tillbyggd under åren. Den ligger vackert vid Kävlingeån. Det har precis varit förrättning med dop, och jag får tid att titta in i kyrkan medan man stänger ner efter gudstjänst och dop. Vid ingången hänger en tavla, en mängd ansikten tittar ner på mig. Börjar med att tända ett ljus i ljusbäraren vid predikstolen. Kyrkan har en fantastisk inredning. Mellan 1609 och 1628 gjorde träsnidaren Jakob Kremberg altaruppsats, predikstol, dopfunt med baldakin, bänkinredning, orgelläktare, och korskrank. Helt underbara träsniderier. Färg och förgyllningar togs bort på 1800-talet och därför har de idag sin ekfärg. De gjordes på beställning av Anna Brahe på Viderups gods. Vid korpartiet är ett gravkor, som avskiljs med ett korskrank. Korskranket är rikt utsmyckat med figurer och kunskapens och livets träd. Anna Brahes porträtt och gravstenen över henne och hennes man Steen Malthesen Sehested finns bakom korskranket i gravkoret. Mittemot är ett gråvitt sirligt epitafium till minne av Sehested.

På 1800-talet gjordes dekorationsmålningarna på valven. Det är juletider, finns både julgran och julkrubba. De vill stänga så jag lämnar kyrkan. Jag går en runda på kyrkogården, förbi minneslunden.

Gårdstånga kyrka

Karta