Karl XI:s stenar
Prästgårdsparken i Östra Sallerup med Karl XI:s stenar, en 1680-tals hyllning från en präst till dåvarande kungen Karl XI.

31 augusti 2013: Jag ställer bilen vid kulturhuset i Östra sallerup. Jag går vägen ner till Karl XIs stenar. Man lär ha börjat restaurera parken, göra det mer synligt. Det syns också. Där det fanns fiskdammar och damm med lusthus håller man på med att rensa dammar och diken, och även gjort en arkeologisk undersökning. Jord ligger bortschaktad, det ser inte så lustigt ut. Men det ska väl bli bättre.

Fortsätter ner till den lilla parkeringen vid grinden in till stenarna. Grinden är ny sedan sist. Därinne har man fällt en hel del träd. På gott och ont tycker jag. Bokstäverna syns bättre, och inga träd växer inne i dem. Men det är inte så lummigt längre. Blir nog bättre när kvarvarande träd kan breda ut sina trädkronor. I kompassen med sina stenrösen har man fällt allt. Ett elstängsel spärrar vägen till dammarna, antagligen betas området av får. Men inte idag, ser inga djur. Jag äter min lunch sittandes i spetsen av ett A. Det gjorde jag förra gången också, men vilket A det var då är svårt att se, men det ska vara i monarchA. Går sedan upp till kulturhuset för ett besök i radiomuseet och sedan en fika.

Läs mer detaljer på Karl XIs stenars hemsida och mitt tidigare besök nedan.

9/10 2010: Läste i ett dokument om ett förslag att varsamt restaurera parken. Var där senast 2003, dags för ett återbesök. Svänger österut till Östra Sallerup vid Korsholm, på vägen mellan Sjöbo och Hörby. Ställer bilen på parkeringen till Kulturhuset intill kyrkan. En visare "0.3 Karl XI:s Stenar" pekar ner på en grusväg på andra sidan landsvägen. Jag följer den genom en gård, ner till en parkering vid grinden in till parken. Parken anlades på 1680-talet av prästen Jöns Hendriksson. Sedan dess har naturen tagit över, och den är idag en skogsdunge, men spåren finns kvar. Parken omgärdas av ett stengärde. Innanför är rester av gångvägar, dammar, och kanaler. I skogen precis efter det man kommit in genom grinden är parkens märkligaste sevärdhet. Som en trolig hyllning till Karl XI lät prästen med stenar forma tio meter stora bokstäver. Ge mig ett C, ... ge mig ett M, ... , ge mig ett S... , det blir på tre rader:

CAROLVS XI
MONARCHA
SVECIÆ

Fortsätter till östra delen. Här ligger stenhögar placerade i två cirklar kring en mitthög. Något svåra att se, men varje hög är utmärkt med en rödfärgad påle. Man tror det har använts som en kompass, och varje hög ha haft namn efter en då berömd hjälte. Går norrut där fiskdammarna låg, i nordost mest en våtmark. På sina ställen är det spångat, det gjordes i början av 1990-talet. De ser murkna ut. I nordväst är en damm med öppet, men grumligt, vatten. Söder om den var en större damm, med ett lusthus på en holme. Idag är allt igenväxt. Något tecken på restaurering syns inte. Går och sätter mig i spetsen av Aet i monarchA och dricker en kopp kaffe.

Återvänder till Kulturhuset, med ett enkelt café, vävstuga, försäljning. Men också en liten utställning om byn och prästgårdsparken, bl.a. en modell av hur man tror den såg ut. Jöns Hendriksson lät göra ett gravmonument över sig själv. Delar av det, man lät slå sönder det för att användas som fyllning till en trappa, kan ses på norra yttermuren av kyrkan.

Nordost om kyrkan ligger en hög, Klacks backe. Fornminne enligt en vägvisare, en gravhög, eller en hög uppbyggd av Jöns för sina astronomiska observationer? Var däruppe 2003, då var marken frusen, ser ut att vara nysått på åkern runtom. Får vara för denna gången.

Länkar:
Karl IV:s stenar: Föreningen Jöns Hendrikssons minne
Kristianstad regionmuseum - Åtgärdsprogram (pdf)

Karta