Västerstads kyrkoruin
här verkade prästen och nykterhetsaposteln Peter Wieselgren 1833-1847. I prästgårdsträdgården står en minnessten över honom.

9/10 2010: Kör till Västerstad för att se på ruinen efter Västerstads ursprungliga kyrka. Ruinen ligger vid Prästgården i Västerstad, strax öster om Löberöd, där jag parkerar. Kyrkan byggdes på 1100-talet, när den nya byggdes i slutet av 1800-talet övergavs den. Kyrkan är känd för att nykterhetsaposteln Peter Wieselgren var kyrkoherde i Västerstad 1833-1847. Med tanke på att alkoholkonsumptionen på den tiden var betydligt högre än idag så behövdes nog en apostel. I trädgården till prästgården intill kyrkan står en minnessten över honom. Vid muren mot vägen står ytterliggare en minnessten, den 8 oktober 1678 omringades friskyttar vid prästgården, förrådda av prästen, och dödades av en svensk ryttartrupp.

Går in till ruinen och ödekyrkogården runt den. Därinne betar får för att hålla ödekyrkogården öppen. Gamla i stort sett oläsliga gravstenar, några ska vara från 1600-talet, står och ligger. På tornet, som det står 1748 på, syns tegel i den tjocka muren. I ett hörn står ett altare. Det ska finnas ett stenhuggarmärke på en mur, men det hittar jag inte. Ruinen har renoverats och används vad jag vet till friluftsgudstjänster och vigslar.

Karta