Fulltofta kyrka
uppförd på 1100-talet. Takmålningar från 1400-talet. Målat fönster med scener ur Sankta Magnhilds liv.

20 april 2013: Mittemot Fulltofta slott går en grusväg ner till Ringsjön. "P kyrka" står det också. Jag kör in och parkerar. Kyrkan ligger vackert med fina stenhus intill. Kyrkan uppfördes på 1100-talet. Absiden är smyckad med sandstensornament. Efterhand hand har den byggts till, vapenhuset på senmedeltiden, på tornet står det 1809.

Kyrkan är intressant ur flera synpunkter, en är att den är öppen dagtid, men framförallt av att när man kommer in ser man de färgrika takmålningarna. Målningarna täcker fyra valv i långhuset, de framställer kyrkans budskap: paradiset där ormen frestar Eva med ett äpple och syndafallet, motståndet mot kristendomen, Jesu födelse, våra slutliga alternativ himmel eller helvete. I korets valv finns apostlarna avbildade. Målningarna gjordes på 1400-talet, kalkades över, och tagits fram igen.

Dopfunten är från kyrkans första tid, altaret från 1600-talet. Ett flertal epitafier från 1600-talet hänger på väggarna. Både från den danska tiden och den svenska. I vapenhuset står en vacker gravsten. På södra sidan av kyrkan, invid predikstolen, är ett målat fönster; Sankta Magnhildsfönstret målat 1936. Fyra fält med episoder ur det lokalt skånska helgonet Sankta Magnhilds liv. Hon dyrkades på 12- och 1300-talen. Hon tog sig an fattiga och sjuka. Av okänd anledning mördades hon av sin svärdotter 1215. Ett fönster visar hur hon träffas av en pil. I Fulltofta strövområde, någon kilometer öster om kyrkan, är en källa "Sankta Magnhilds källa".

Läs mer om källan på min sida om Sankta Magnhilds källa.

Källa: Fulltofta kyrka, Bernt Larsson. Kan köpas i kyrkan.

Karta