Skånebilder - Borravallen

Borravallen, även kallad Borren och drottning Margaretas vall, är en trolig fornborg på en halvö vid nordöstra delen av Börringesjön. Kanske den bara var en tillflyktsborg vid oroliga tider. Det som syns idag är en ca en kilometer lång jordvall.

19/10 2008: Jag parkerar på den öppna platsen söder om järnvägsövergången vid Börringe station. En visare 'Borravallen' pekar in på en grusväg. Det finns också en liten parkering med P-skylt, där det står en till synes övergiven husvagn. Jag går på grusvägen några hundra meter där en ny visare pekar in på en stig genom skogen. Stigen mynnar vid kanten av en åker, i år har det varit betor som nyligen plockats upp. Jag följer åkerkanten. Det är geggigt och blött, jag är glad jag valde stövlar. Snart ser jag Borravallen. Den sträcker sig över fälten, från järnvägen till Börringesjön. Vallen är resten av en fornborg som låg här ute på udden i Börringesjön. På vallen, som idag bara är två meter hög, är det många döda almar och högt gräs döljer multnande grenar. Det gör det svårgånget på vallen. Unga ekar ersätter almarna. I mitten av vallen är en öppning som förbinder åkrarna på de båda sidorna av vallen. I söder söker sig vallen ner till Börringesjön. Jag tar lunch med en fallen alm som stol och bord. Från vallens norra ände följer jag åkerkanten, till höger om mig en är skogsklädd brant. Kanske var det strandkanten vid tiden för fornborgen.

Karta

Lunchträd

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009