Mölleröds slottsruin
slottet vid Finjasjön byggdes omkring 1580 och brändes av danskarna och snapphanar under Skånska kriget 1678. Idag återstår murrester och en vallgrav.

30 december 2013
med Sveriges äldsta kända bosättning, arkitektritade fågelplattformen "Slingra dig" och skyttegravar.
Går av bussen i Finja by. Följer vägen som skylten "Finjasöleden" pekar på. En grusväg. Efter en kort sträcka står en skylt "Mölleröd" och en mängd avståndsvisare mot grusvägen och en markväg. Jag tar Skåneleden söderut på markvägen utmed en skogskant. Detta har varit ett militärt övningsområde (P2), står fortfarande varningsskyltar. Kommer till en korsning. En skylt upplyser om att här började det, Sveriges äldsta kända bosättning. Man har hittat rester från 12000 f.Kr. när inlandsisens kant låg här. Idag syns ingenting av det, man får i fantasin föreställa sig hur det såg ut och hur de levde.

Fortsätter på vägen österut mot Almaån. Söderut är strandängar och Finjasjön. Går över Almaån på en föe detta stridsvagnsbro, tror jag. Går man till höger kommer man till fågelplattformen "Slingra dig". Vackert mjukt slingrande spång ut till plattformen. Läs mer på min beskrivning av Slingra dig. Ser några svanar, inte mer idag. Går norrut utmed ån. En stig går utmed vattnet genom skog. Kommer ut på grusvägen vid Mölleröds kungsgård. Söder om gården ligger Mölleröds slottsruin.

Slottet byggdes i murad gråsten i slutet av 1500-talet. I norr en stor sal, med två flyglar åt söder, Omgiven av en vallgrav. Slottet användes av danske kungen Christian IV när han reste mellan Köpenhamn och Kristianstad. Det fick en kort tid. Det brändes av retirerande danskar och snapphanar 1678 under det skånska kriget. Sedan blev det ett stenbrott, användes till att bygga Mölleröds kungsgård strax norr om slottet. Vad finns kvar? Vallgraven kan man se rester av, den är delvis vattenfylld. Murrester av själva byggnaden med flyglar. Det där måste vara ingången från borggården, nuförtiden en tuvig äng. Prång och vrår, svårt att säga vad de varit till. Huset var flera våningar högt, det är bara källarplanet kvar. I kanten av södra vallgraven ser man rester av en stenmur. Ekar sträcker sig mot skyn. Jag intar min lunch sittandes på stenmuren efter en av flyglarna. Känner mig som Christian IV på sin resa. Det var säkert ståtliga gästabud där. Min lunch är betydligt enklare.

Norrut på andra sidan vägen ligger dagens Mölleröds kungsgård. Med länga från 1600-talet. Huset är senare, från tidigt 1800-tal. Det är hemvärnet som sköter gården. Detta har varit P2s övningsområde. När jag går grusvägen tillbaka mot Finja gör jag ett besök i en dunge söder om vägen. Där kan man se resterna av skyttegravar och värn från den tiden.

Tar bussen till Hässleholm där jag fikar på Madrix, som är i ett av stans äldsta hus. Blåbärspaj och en cappuccino.

Karta