Grevlunda gravfält
'lunden vid gravarna' vid Vitaby är ett gravfält från det första årtusendet efter Kristi födelse. En skeppssättning, en domarring, sex resta stenar.

14 september 2013
Söder om Vitaby går en väg mot Onslunda. Jag har parkerat vid borgruinkullen Vallabacken. Vid huset i korsningen lastar ett par på en vält på en släpvagn. Lite för tungt för henne. Med hon och jag på ena sidan och han på den andra är vi starka nog. Jag får reda på att gravfältet ligger på ett fält utmed grusvägen intill som går till Grevlunda mölla. Jag traskar på grusvägen uppför backen.

Det är inte långt till stättan som går in i hagen. Gravfältet består av en skeppssättning, en domarring, och sex resta stenar enligt informationsskylten. Det blir inte lätt att hitta, gräset är högt. Rakt fram från stättan kan jag urskilja svagt nertrampat gräs. Det är nog andra som varit här. Jag följer i spåren. Kommer fram till en ring av stenar, måste vara domarringen. En bit bort ser jag en stående sten, intill ligger flera stenar. Uppför sluttningen hittar jag skeppssättningen, med låga klumpstenar som skeppskant. De syns knappt i det höga gräset. Jag går till hörnet av hagen. Man har valt en gravplats med utsikt, som man ofta gjorde. Även jag beundrar den.

När jag går vägen ner igen, håller jag ögonen öppna för en stig in i skogen. Där verkar det finnas en antydan till stig. Följer den och kommer till vad jag tror är pengakällan. Källans vägg är klädd med tegel. Tyvärr vet jag inget om källan, den finns utsatt som fornminne på riksantivarieämbetets söksida.

Kör hemåt förbi Fågeltofta kyrka till Skåne Tranås. Parkerar på torget och tar en eftermiddagsfika på Kafé Idas. Det är nästan fullsatt. Tar "Genvägserbjudandet": kaffe med äppelpaj. Pratar med paret vid bordet intill. Det är "Genväg Österlen" idag med öppet hus utmed vägen mellan Skåne Tranås och Gärsnäs. Går till Österlenchoklad, men semesterstängt idag. Konstigt. Kör hem.

Karta