Skånebilder - Gladsaxehus

Gladsaxehus, ruin efter en medeltida kungsgård.

25/4 2010: Buss till Järrestad. Går landsvägen mot Gladsax, 3 km norrut. Väster om vägen är en klipphäll med hällristningar i en hage. Finns inget vid vägen som informerar om deras existens. Jag går förbi, passerar den vinglösa Skånbergs mölla som används som sommarbostad. Kommer till Gladsax. En visare 'Gladsaxehus' pekar mot ängen bakom kyrkan, vars äldsta delar är från 1100-talet. På ängen ligger ruinen efter kungsgården Gladsaxehus, en skylt informerar om ruinens historia. Gladsaxehus är omnämnd första gången på 1300-talet. Idag ligger resterna i form av en stenhög. Man kan skönja husmuren, men det mesta är bara sten inuti. Huset kan inte ha varit särskilt stort. Den har en viss anknytning till domkyrkan i Lund, innehavaren Fru Ide Pedersdatter Falk donerade 1398 ett altarskåp. Det kan fortfarande beses i domkyrkan. Jag lämnar Gladsax och går till hällristningarna.

Se bilder och dagbok från besöket vid hällristningarna .

Länk: Gladsaxehus - en medeltida länsborg

Karta