Frännarps hällristning
väster om Knislinge. Ovanlig hällristning med många vagnar förspända med hästar.

9 juli 2016
Varför inte kombinera konst på Wanås slott med äldre konst, hällristningarna i Frännarp. Från Wanås slott går en smal väg norrut till Gryt. Strax väster om Gryt står en hänvisning "Hällristningar" söderut på en grusväg. Följer skyltningen in på en smalare väg. Ställer bilen på en öppen plats vid ett avtag på en ännu smalare väg. Intill ligger ett hus. "Kulturminne" pekar en skylt rakt ut på fältet intill. Frågar en man som slår gräs invid huset om vägen. Jodå, det är den smala vägen "Kulturminne". Vägen ser inget vidare ut att köra på. Bara 500 meter det, går.

Vägen kantas av björnbär och gulmåra. Förbi Frännarps gård. Ser fin men obebodd ut. På gården står ett vårdträd. "Kulturminne" är in på en väg till en parkering. Från parkeringen är en ramp, bra tillgänglighet. I slutet är en plattform framför en stenhäll med en mängd hällristningar.

Om de inte var imålade skulle de vara svåra att se. Hällristningarna är från bronsåldern 1800-500 år f Kr. Vagnar med hjul, dragna av hästar. Ringkors, ormar, skålgropar. Ristningarna, med alla vagnarna, är ovanlig i Sverige. Fascinerande, ett forntida konstverk. I klass med den moderna konsten på Wanås slott. Lika svårtolkad som hällens symboler. Varför ristades de? Förklaras ofta med religion och kult.

Karta