Häglinge gravfält
strax norr om Häglinge invid vägen mot Sösdala. Gravfält från andra halvan av järnåldern, ca 500-900 e.Kr. Rester av två skeppssättningar och ett stort antal resta stenar.

3 september 2011: Norr om Häglinge utmed vägen till Sösdala ligger gravfältet i en ekdunge. Vid dungen är en mindre parkering och informationsskylt. En stätta leder in, en stig sprider ut sig i dungen. Gravfältet består av några skadade skeppssättningar, en domarring (som jag inte hittar), och ett stort antal resta stenar. Det är ganska svårt att se vad som är skepp också, några stenar kan man misstänka är stävstenar, bl.a. en hög smal sten, som står vid ett bås i ena hörnet av dungen. Antagligen betar det ibland får här. Vid kanten är en hålväg, en gammal väg, nertrampad av många fötter och hovar. Strosar runt bland sten och ek. Mitt i står en ensam bok. Stenarna är konstnärligt utsmyckade med mossor/lavar. I en stor sten är ett mynt instucket i en skreva. Modernt mynt. Sitter ner med en kopp kaffe innan jag kör vidare.

Karta