Lindholmens borgruin
I början av 1300-talet byggdes en borg vid Börringesjöns nordvästra strand. På drottning Margaretas tid omkring 1400 en betydande plats. Idag återstår en kulle.

3 januari 2016
Kör av E65 söderut mot Lindholmen. Vid parkeringen är skogen borta sedan senast. En vinkelgenomgång leder in på betesmark. Går först över en kulle med gamla träd. Den kallas för drottning Margaretas trädgård. Var då en trädgård? Går vidare över betesmark. Bitvis översvämmad. Det har nyligen blivit kallt. Tunn is.

Vid bron över Sege å krävs gymnastikövningar eftersom tunns is omger den. På bron står en modell av borgen. Det var en imponerande borg. Här har hänt historia. Albrekt av Mecklenburg satt här som fånge. 1395 hölls ett 16 dagar långt möte på Lindholmen med 3000 deltagare om hans frigivande. Fred slöts.

Borgen övergavs på 1540-talet. Den användes sedan som stenbrott. På Linnes tid var det en imponerande ruin. Idag en gräsbevuxen kulle med antydan till en vallgrav. Borgen var byggd i tegel. På marken syns tegelbitar. Man kan skönja var borggården och tornet har varit.

Från kullen ser man ut mot Börringesjön. Kall vind, det är inte skönt. Gullviva väntar på våren.

13 april 2008
Lindholmens borgruin ligger väster om Börringesjön vid Segeåns utlopp. Den byggdes troligen omkring 1300 och var ett viktigt danskt fäste i Skåne. Drottning Margareta höll här Albrecht av Mecklenburg fängslad under sju år. 1395 hölls en fredskongress på borgen. När Malmöhus byggdes på 1500-talet förlorade borgen sin betydelse och revs. Det som kan ses idag är borgkullen, resterna av vallgraven och den yttre skyddsvallen. Borgen, som byggdes i tegel, hade en ringmur med torn och innanför ett kärntorn. Rester av dessa finns kvar under jorden och är inte synliga.

Vid vägen väster om borgen finns en parkering, därifrån får man gå några hundra meter över fälten. Vid Segeå är det vattensjukt. Över ån är en gångbro, som vid mitt besök såg ut att behöva en renovering.

Karta