Galgbacken
strax utanför Stora Harrie är ett gravfält med megalitiska gravar. Platsen har använts som avrättningsplats, därav namnet.

7 februari 2015
Norr om vägen mellan Stora Harrie och Södervidinge är strax utanför Stora Harrie ett gravfält med megalitiska gravar, Galgbacken. Platsen har använts som avrättningsplats, därav namnet. Den siste lär ha avrättats 1845, drängen Jöns Persson för rån och mord.

Gravplatsen är äldre än så, från 3600-3200 före Kristus. De byggdes under Trattbägarkulturen, som karaktäriserades av sina keramikkärl. De första jordbrukarna i Norden. På norra sidan av vägen är två långdösar, en rektangulär 4x50 meter, den andra 9x13 meter. Vid fältets västra del är plats att parkera och en informationsskylt, som är halvt gömd bakom brevlådor.

Av en längre graven syns knappt kantstenarna. Man hade inte sett mycket om inte det omgivande gräset varit klippt. Öster om långdösen är den mindre dösen, som kantas av ett tiotal stenblock.

På andra sidan vägen, närmre Stora Harrie, ligger en dös i en hög. Den är rejält skadad, takblock saknas, och den är fylld med jord.

Karta