Hofterupsdösen
strax öster om Hofterups kyrka är en stenkammargrav från yngre stenåldern.

3 februari 2013: Jag parkerar vid Hofterups kyrka. Jag är inte säker på att det går att parkera vid dösen. Så jag går grusvägen dit, det är inte så långt cirka en kilometer. Dösen ligger tydligt synlig omgiven av åkermark, förutom mot vägen där det är en gräsyta där det nog går att parkera. Mot vägen är en träbom, som går att lyfta bort, och en genomgång. En skylt försöker berätta om platsen. Som så ofta är fallet med dessa skyltar har väder och vind gjort den oläslig. Dösen, som är en grav från yngre stenåldern, är trots sin lilla omfattning imponerande. Fyra resta stenar, med öppning mot söder, stöttar ett metertjockt takblock. Graven var från början täckt av en jordhög. Mot den omgivande åkermarken är ett staket.

Takblocket måste enligt ögonmåttet vara cirka två kubikmeter sten, om man antar den som gråsten som har densiteten 2.7 kg/dm3, blir det mer än en fem ton stenbumling som ligger däruppe. På ovansidan ska det finnas skålgropar. Stenarna är hala av frost, så jag våger inte klättra upp för att se efter. Takblocket ser dessutom ut att vila löst på dösens sidostenar, det är nog en synvilla.

Dösen ligger på en flack höjd, med utsikt åt alla håll. I väster syns Hofterups kyrka. Även jag syns därför vida omkring. En bit västerut är en märgelgrav med skyddande buskage, jag går dit för att göra det som behövs. Grödan ligger tålmodigt och väntar på våren. Det dröjer ett tag till, marken är frusen och kylan dröjer kvar.

Jag ger mig av. På vägen hem stannar jag till vid Lilla Blå Bageriet och caféet i det blå huset i Löddeköpinge och köper några kakor till kaffet.

Karta