Bolmers högar
två gravhögar från bronsåldern (ca 1800-1300 f.Kr.) invid vägen öster om Vellinge förbi Mellan-Grevie. Ligger på en svag höjd, från högarna har man en vidsträckt utsikt över Söderslätt.

1 september 2013
Utmed vägen österut från Vellinge, strax efter avfarten till Mellan-Grevie, ligger på södra sidan några bronsåldersgravhögar, Bolmers högar. Det finns ingen skylt, men de går inte att missa. Det finns en parkeringsficka vid de två högarna, varifrån en stig går upp till högarna. I övrigt är de omgivna av åkermark. De är skyltade. Från toppen av högarna har man en vidsträckt 360 graders utsikt. Man lär kunna se tjuga kyrkor, Mellan-Grevie, Fuglie, Östra-Grevie,.... Ser inte tjugo. Öresundsbron och Turning Torso. Kikare rekommenderas.

På bägge högarna finns gropar, troligen har de plundrats under århundrandens lopp. Svackorna ger bra lä en sådan här dag när vinden viner. De är en del av ett större gravfält, med vad jag tror totalt 12 högar. Steglarps gravfält, som är ett av norden största bronsåldersgravfält. Strax västerut ligger en mindre gravhög, ser en längre österut. Söderut finns flera gravhögar som man bäst ser från en smal grusväg som löper mellan åkrarna.

Kör vidare till Hallongården i Bodarp för en fika.

Karta