Karaby backar
vid Västra Karaby kyrka strax väster om Kävlinge, är ett fornminne i dubbel bemärkelse. Skapade av istidens isälvar i forntiden, och på dem begravde man sina döda under bronsåldern.

20 april 2020:
Parkerar vid kyrkan i Västra Karaby. På en skylt står att parkeringen är också för de som ska besöka Karaby backar. Går grusvägen mot backarna. En vinkelgenomgång leder ut på backarna. Det är betesmark frånsett de inhägnade gravhögarna. I dag betar hästar i en hage vid gården, inte på backarna. På en av gravhögarna står en rest sten. Går in på hagen via en vinkelgenomgång. Rätt sandig mark. Några enstaka backsippor på slänten med den högsta gravhögen. Går upp på toppen. Fin utsikt. En talldunge i norr. I söder en sänka och därbortom, åker och kyrkan. Några enstaka mandelblom. Går till den resta stenen för fika. Sedan till sänkan nedanför toppen. Många kaninhål i sluttningarna. På ena sluttningen mängder av backsippa. Vackert. Går tillbaka till kyrkan. Träffar på vaktmästaren som öppnar kyrkan för oss. Mitt sällskap konfirmerades i kyrkan för rätt många år sedan. Ett sällskap med hund är på väg till toppen av backarna. Vi kör hem.

27/5 2010:
Karaby backar, vid Västra Karaby kyrka strax väster om Kävlinge, är ett fornminne i dubbel bemärkelse. Skapade av istidens isälvar i forntiden, och på dem begravde man sina döda under bronsåldern. Parkerar vid kyrkan. Därifrån går jag några hundra meter på en smal grusväg. Framför mig ligger backarna omgivna av det flacka jordbrukslandskapet. Kommer fram till en vinkelgenomgång in till backarna, och en (som ofta är fallet) blekt oläslig informationsskylt. För att skydda gravhögarna från de betande korna så är högarna inhägnade, vinkelgenomgångar gör så att man kan ta sig fram till dem. På en gravhög står en rest sten. Går upp på den högsta punkten, en gravhög högst upp på backarna. Härifrån har man utsikt ut över den skånska slätten där rapsfälten lyser gula. Ser vid horisonten de välkända siluetterna Turning torso, Öresundsbron, det nutida fornminnet Barsebäcksverket, Lunds sjukhus. I norr är en talldunge. Lämnar min utsikt för att gå till en mindre gravhög. I sänkan mellan dem är en äng med blommande Mandelblomma. Till högen är ingen genomgång, men man kan häkta av stängslet. Från högen ser jag norrut ut över ett rapsfält. Den nedåtgående solen börjar titta fram bakom molnen. Jag lägger mig i gräset på en sluttning och njuter av kvällen.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.81082, 13.036931