Stenbocksvallar
är en försvarsvall med skansar mot danskarna, som byggdes under 1710-talet. Mellan Sjöbobadet och Barsebäckshamn går en stig utmed kusten förbi Stenbocksvallar.

24 februari 2021: Stenbocksvallar, norra delen
Parkerar på parkeringen till Sjöbobadet norr om Barsebäckshamn. Det är inte badsåsong så parkeringen är nästan tom. Går genom vinkelgenomgången som leder ut på fältet med vallarna. Så här års betar ingen boskap här. Här ligger den norra delen av vallarna som byggdes på 1710-talet, med början 1711 då Magnus Stenbock var guvernör i Skåne, som ett försvar mot en dansk invasion som inte blev av. De är en del av flera platser med befästningar, i folkmun Karl XIIs skansar, mellan Mölle och Höllviken. Mitt på fältet ligger en skans. Kvadratisk befästning med vallar och vallgrav. Varifrån man kunde skjuta åt alla håll. In mot land är en öppning i vallen. Bortom skansen är en hög bronsåldersgrav. Innan branten mot havet löper en meterhög vall, med en utskjutande bastion i mitten. Nu ligger vallarna i en beteshage och som ett vackert utflyktmål vid kusten. Barn leker uppe på skansen. Flanörer passerar med hundar. Från bronsåldersgravhögen är en bra utsikt mot skansen och havet. Går på vallen söderut till vinkelgenomgången vid Teglvik. Går därfirån norrut på stigen mot branten till havet. Vid ett fort från andra världskriget går vi ner till stranden. Fortsätter på den steniga stranden till stenpiren som sträcker sig ut i havet, nedanför ett annat fort från andra världskriget som ligger på en bronsåldersgravhög. Äter lunch vid piren med vy mot badplatsen norrut. Går upp fortet på gravhög. Härifrån har man utsikt över hav och vallarna. Går genom vinkelgenomgången mot skansen in på beteshagen och tillbaka till parkeringen.

12 oktober 2020: Stenbocksvallar, södra delen
Parkerar vid infarten till Barsebäckshamn. Gär ner hamnpiren och följer promenaden norrut. Efter byn går det en stig utmed kusten, en del av Skåneleden. På havet syns gäss, tror det är kanadagäss. Mot land kommer man till en betesmark. Därinne ligger den södra delen av det som kallas Stenbocksvallar. Här är en vall cirka en meter hög. I den södra delen av vallen finns ett fort från Per-Albin linjen. Norr om den vallen finns en skans, kvadratisk med en vallgrav runtom och en öppning i öster mot land. Ett befästningssystem från tidigt 1700-tal när Magnus Stenbock var guvernör i Skåne.

En vinkelgenomgång vid ett Per-Albin fort leder in på betesmarken. Går in och bort till skansen. Från skansens krön ser man över havet. Nedanför idisslar kor, de tittar lojt undrande på mig. Skansen är inte så hög, idag skulle den inte skydda någon som står innanför vallarna. Går ner till vallen som löper söderut. På den står ett ensamt vindpinat träd. Följer vallen till fortet. Uppe på fortet ser man skansen och den norra delen av Stenbocksvallar. Går till vinkelgenomgången och upp på fortet där, därifrån löper en låg vall norrut.

Går ut på stigen och fortsätter norrut. Kommer till en stätta som går in på betesmarken. Även här syns en låg vall. Går in för se på de bronsåldersgravhögar som ligger här. Ser bara två tydligt, ska finnas fler, vill inte går runt för mycket. Kor tycker att högarna är deras. Fortsätter förbi Tegelvik till den norra delen av Stenbocksvallar. Här finns ett rastbord, slår oss ner och dricker vårt kaffe. Fin utsikt över havet. Mot land, vid en vinkelgenomgång ligger en stor skans. Vi går inte in idag, har varit där för många år sedan (se längre ner), utan vänder.

GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.76271, 12.909783
Karta

12 augusti 2020: Skansen i Barsebäckshamn
En vacker dag. Ett skönt bad i Barsebäckshamn. Går sedan kustvägen söderut förbi vackra hus. Vid vägens ände ligger en skans. Den byggdes som en del av en försvarslinje på 1720-talet. Norr om Barsebäckshamn ligger fler rester av denna linje, Stenbocksvallar som den där kallas. Se längre ner om ett tidigare besök där. Här i södra Barsebäckshamn är en rest av en skans. En cirka 2 meter hög nästan kvadratisk 26x30 meters vall med en öppning i öster och en antydan till en vallgrav. Intill är ett fort från Per Albinlinjen från andra världskriget. Det nedlagda kärnkraftsverket står kvar. Ute på stenar i havet vilar skarvar. Ännu längre bort syns Öresundsbron. I norr syns två stora kryssningsfartyg, de tankas och ska senare läggas vid kaj i Köpenhamn. I pandemitider vill ingen åka på kryssning. Man kan sätta sig vid ett rastbord för att ta det lugnt en stund. Joggare passerar. Vi går till hamnkrogen och äter glass.

GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.75133, 12.902091
Karta

20/2 2011: Stenbocksvallar, norra delen
Strax innan Barsebäckshamn går en kustväg norrut. Efter en kort sträcka kommer man till Barsebäcks saltsjöbad, eller Barsebäcksstrand, även kallat Sjöbobadet. Till badplatsen, här finns även konferensanläggning, är en parkering som jag använder. En vinkelgenomgång tar mig in på betesmark. Därinne ligger en skans med vallgrav, utmed kusten löper en meterhög vall. Skansen var till för artilleri och trupp. Anläggningen byggdes på 1710-talet, när Magnus Stenbock var guvernör i Skåne, därav namnet Stenbocksvallar. De byggdes som försvar mot en ny invasion från Danmark. Stenbocks armé hade i slaget vid Helsingborg 1710 slagit tillbaka ett danskt försök att återerövra Skåne. Runt skansen är en idag frusen vallgrav. Från skansen ser jag havet, och i nordväst en gravhög med en försvarsbunker från andra världskriget. Strax söder om skansen är ett äldre fornminne, en bronsåldersgravhög. Följer vallen söderut några hundra meter, den slutar vid en vinkelgenomgång vid några hus. Fortsätter man söderut kan man gå vidare till Barsebäckshamn.

Jag återvänder utmed vallen. På kustsidan av vallen går en gångstig. Halvvägs utmed vallen är en utbuktning, en bastion, varifrån man kunde skjuta längs med kusten. Nedanför bastionen står ett rastbord. Blickar jag mot havet ser jag ut över stranden, en stor sten, och en stenpir. Går upp på fortet från andra världskriget, på stenpiren och isen nedanför fortet rör sig människor. Går ut på piren. Dyningar höjer och sänker isen, det kvider lågt från isen. Sätter mig på stranden vid den stora stenen och dricker mitt kaffe.

GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.767605, 12.919321
Karta

9/9 2007: Stenbocksvallar, norra delen
Jag går stigen norrut utmed kusten från Barsebäckshamn. På vissa stälen står vassen manshög. Det blåser friskt. Stigen passerar förbi husen i Tegelvik. På ängarna ligger flera bronsåldersgravhögar. Kommer fram till Stenbocksvallar, byggd på 1710-talet som invasionsförsvar. Nedanför ligger en stenig strand, men det går med lite god vilja att doppa sig där. Innanför ligger en skans. Norrut är en fin och långgrund populär badplats. Jag går ut på en stenpir, som jag tror inte tillhör försvarsanläggningen, och dricker mitt kaffe.

GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.767605, 12.919321
Karta