Hallsbergs stenar
norr om Lövestad finns i trädgården vid Möllehuset märkliga bildstenar med bibliska motiv, som gårdsägaren Nils Nilsson skapade under ålderns höst i slutet av 1800-talet.

29/6 2018:
Kör norrut från Lövestad. Skyltat mot Hallsbergs trrädgård. In på en grusväg, vid Hallsbergs gård är en parkering. En man med traktor stannar och undrar om vi har någon skrot. Nä. Ser min bil så skrotfärdig ut? Den är ju nästan ny.

Går markvägen, nellan stengärden, söderut till trädgården. Mjölke, älggräs och gulmåra blommar. Grindslant 10:- till trädgården. I trädgården står kvarnägaren Nils Nilssons (1816-1896) verk. Skulpturer och inskriptioner med bibliska förebilder. Det ska finnas tre stenar. Stenröse med Erik den heliges huvud och Lots hustru. I röset finns tre andra stenar. Vid en bäck en sten med karta med Jordanfloden. Örtagårdsminnet, vid sidan om ett lusthus, ed berättelser om Edens lustgård i bild och text. En stamtavla. Han fick nio barn, sju dog. I trädgården finns gamla rosor.

Kör tillbaka till Lövestad. Kaffe och småkakor på Karlssons hörna. Ett mysigt café/restaurang. En promenad i Lövestad. På många gamla hus står om dess historia. Trevligt. Men många ser slitna ut.

26/4 2009: Jag står vid en gård: Hallsbergs hembygdsmuseum. Stängt. Öppet söndagar 17/5- 30/8 13-16 står det. Det är en fin gård, som drivs av Färs Härads hembygdsförening och innehåller ett lantbruksmusem. En grusväg leder hit till en parkeringsplats. Den ligger strax norr om Lövestad. En vägvisare pekar söderut från gården på en smal grusväg. Hallsbergs trädgård, står det på den. Trädgården visar sig vara en intressant plats. "Inträde 5:-", jag lägger en femma i pengakistan. Platsen kallas även Hallsbergs stenar. Möllaren och bonden Nils Nilsson uppförde trädgården och det gulmålade huset åt sig på ålderns höst på 1870-talet. Här finns också en kvarndamm och rester av en vattenmölla. En bäck rinner genom trädgården. I trädgården står ett antal figurer huggna i sten, stentavlor med texter och bilder, allt med bibliska motiv. Vid bäcken är en sten som nämner enskiftet då "År aderton hundra tjugo fem Hallsberg blev vårt nya hem". På en stenhög tronar ett saligt huvud. Ett litet lusthus står i ett hörn. Intill står stenen "Örtagårds minne" om syndafallet. "Sinnebild från Bibelns sista bok", Uppenbarelseboken, är innehållet på en rikt dekorerad sten. Min lunch äter jag tillsammans med de övriga figurerna sittandes vid ett runt bord som står mitt i trädgården. Fåglar, kanske tofsvipor, har flygövningar bland korna på fältet en bit bort. Intill bordet är en märkligt formad sten, högst upp är ett kantigt ansikte.

Läs mer på Färs härads hembygdsförening .

Karta