Skånebilder - Skegriedösen

28/3 2009: Hämtar GS på stationen och kör sedan söderut på smala kurviga vägar. Första stoppet är Arrie kyrka. Vid förra besöket var den insvept i byggnadsställningar. Nu är den kritvit. Kyrkan är från sent 1800-tal, men har anor från tidig medeltid. Den är låst. Fortsätter söderut, efter några felaktiga vägval parkerar vi till slut vid Skegrie kyrka från 1100-talet. Den är kraftigt förändrad sedan dess. Kyrkan är låst. Den ligger invid E6an som vi snabbt galopperar över. På andra sidan ligger Skegriedösen, en 5000 år gammal stendös. En skylt upplyser inte om något eftersom den är oläslig. Om man ska ha skyltar med information får man underhålla dem. Det finns en smal parkeringficka invid dösen. Dösen har ett bastant takblock, och omges av ett antal kantstenar. Trafiken på E6an går tätt inpå. I övrigt är den omgiven av åkermark. På fälten västerut är det avskalat, man ska dra om och göra E6an till motorväg. Först ska arkeologerna ha sitt. De lär ha hitttat en hel del intressant. Vi kör hemåt. Norr om Skegrie, vid Slättarps gård, är en dös i en hög som vi tittar till. Den ligger ute i åkern så jag får nöja med att se från avstånd. I Bokskogen innan Torups slott ställer vi bilen på en parkering i skogen, följer en strövstig och sätter vi oss vid en enkel grillplats och äter sen lunch. Jag lämnar av GS vid stationen.

Karta