Gillhög
är en välbevarad gånggrift från yngre stenåldern utmed vägen mellan Löddeköpinge och Barsebäckshamn.

8 november 2014
Där vägen mellan Löddeköpinge och Barsebäckshamn når ett krön är en grusväg söderut. En kringla markerar att där finns en sevärdhet. Sevärdheten är en gånggrift från ca 3300 f.Kr. En av de bäst bevarade  i Skåne och nyligen restaurerad, och man är välkommen att krypa in i gravkammaren. Kör in på vägen och parkerar invid gravkullen. In till gravkammaren är en sex meter lång gång. Stenar bär upp ett tak av stenblock. Över gånggriften är jord och gräs, på håll ser den ut som en låg kulle.

Från toppen är en vidsträckt utsikt ut över landskapet med Öresund i väst. Det går utmärkt att hukandes ta sig genom gången in till kammaren. En ficklampa reckommenderas. Gravkammaren är hög nog för att stå upprätt. Tre takblock vilar på tolv väggstenar. Ett av takblocken lär väga 15 ton. Imponerande stenblock. Gravkammaren är tom, men det är ändå ett spännande utflyktsmål. Fler besökare anländer, har inte sett några besökare vid mina besök innan restaureringen. Många som läst om restaureringen i tidningen. Mygg och spindlar har funnit sin plats här. En stackars växt har nog kommit fel. Inget ljus här så den är vit. Högst fem personer och ingen eld därinne står det på skylten utanför ingången. Ändå finns rester av stearin på en sten.

Lämnar graven och kör till Stora Stenen Stranden norr om Barsebäckshamn för en fika.

Karta