Vittsjöborg
på näset mellan Pickelsjön och Mellomsjön i Vittsjö. Här låg en borg på 1300-talet som förstördes vid en brand, troligen vid ett anfall. Vad som återstår är några kullar.

19 augusti 2016
Kör in på Västanvägen i Vittsjö. Sedan nästan direkt in på Snapphanevägen. Där vägen svänger 90 grader är en liten parkering. Från parkeringen är en stig ut på udden mellan Mellomsjön och Pickelsjön. Längst ut på udden låg en befästningsanläggning, Vittsjöborg, på 1300-talet. Troligen har den bränts ner vid ett anfall. Kanske 1360 när Valdemar Atterdag återtog Skåne. Fynd tyder på det.

Det är en fin promenad genom skog ut på udden. Passerar knotiga tallar och rönnar. Det som återstår av borgen är några kullar. På dem fanns bostadshus, smedja fanns också. En igenväxt vallgrav ska också finnas. Ute i vattnet ska finnas pålar som spärranordning. Mycket frodigt här, allt är svårt att se. Varför en anläggning här? Det har hittats rester av järntillverkning. Utskeppning av järn, försvarsborg ...? Det var oroliga tider. Går ner till vattnet från den högre kullen. Frodig sjökant. Vid den lägre kullen är en grillplats. Promenerar tillbaka.

Karta